Toegang tot Concordiaterrein

Om overdag het ongestoorde gebruik van de velden 8 en 9 als driving range voor de Golfleden beter te kunnen waarborgen is het toegangshek overdag zo veel mogelijk gesloten.
 
De loopdeur rechts van het hek (vanaf het parkeerterrein gezien) is gedurende de openingstijden van het clubhuis van beide kanten open.
Bij het afsluiten ‘s-avonds van het clubhuis wordt de loopdeur zodanig gesloten dat je het terrein nog wel kunt verlaten maar niet meer naar binnen kan.
De loopdeur wordt elke ochtend uiterlijk om circa half negen weer geopend om het Concordiaterrein te kunnen betreden.
Het toegangshek wordt door de week vóór de aanvang van de voetbaltrainingen open gezet om een betere doorstroom te bereiken.
Dringend verzoek aan alle leden om de loopdeur niet open te laten staan door fietsenrekken  of anderszins er tegenaan te zetten.
Wij hopen dat de overlast gedurende de dag door het sluiten van het toegangshek wordt beperkt.
Mededelingen overzicht