Contributie via automatische incasso

Concordia is bezig voor de contributie inning over te gaan op automatische incasso's. Alle Tennis en Golf leden ontvangen binnenkort een email met het verzoek om, voorzover zij dit nog niet hebben gedaan,  een machtiging af te geven voor het automatisch innen van de jaarlijkse contributie. Het bestuur roept de leden op hier snel en met goedkeuring op te reageren. Het werk van onze ledenadministratie wordt daardoor versimpeld en kost minder tijd. U helpt Corine Brekelmans, die al jaren als vrijwilliger dit werk doet, enorm.

Mededelingen overzicht