Toelichting op de bardienst

Wanneer je bij Concordia als volwassene een sport beoefent, ontvang je een korting van € 100,- wanneer je eens in de 17 weken bardienst verricht.

Het verrichten van bardienst is dus niet verplicht, je verliest alleen de korting ten bedrage van €100,- wanneer je aangeeft er van af te willen zien. Gelukkig vinden de meeste Concordianen het achter de bar staan best leuk.

De indeling verschijnt op de website. Inlogcode en wachtwoord kun je vinden in het clubhuis en anders bij je ploegbaas. Het is zelfs mogelijk een mail met verzoek om code en wachtwoord te sturen naar ledenadministratie@concordiadelft.nl.

Let op je ploegbaas bij het zoeken; het is maar zelden dat iemand naar een andere ploeg verhuist of invalt bij een andere ploeg omdat daar een vacature vervuld moet worden (in dat geval de week ervoor of erna). Je bent er zelf voor verantwoordelijk je bardienst op te sporen; de ploegbaas stuurt een week tevoren slechts een reminder.

Wanneer je op de aangegeven dag of tijd verhinderd bent, word je geacht zelf voor vervanging zorg te dragen door met iemand te ruilen. Met iemand uit je eigen ploeg of kennissenkring, maar een goede kans maak je ook door iemand te bellen die op dezelfde dag en tijd staat, maar dan in een andere week (daarom zijn de telefoonnummers vermeld). Graag vooraf per mail doorgeven aan de barcoördinatoren (bardienst@concordiadelft.nl) en een kopie van de mail naar de ploegbazen.

Ben je te laat op de gedachte gekomen dat je verhinderd bent, is er nog de mogelijkheid dat we een vervanger inschakelen. De kosten hiervoor bedragen € 35,-. Je krijgt hiervoor een rekening toegestuurd en het bedrag moet je per omgaande overmaken. Van deze éénmalige afkoop kun je alleen gebruik maken als we dit minstens 3 dagen vóór je geplande bardienst vernemen.

Bardienst is belangrijk

Wanneer we zelf als leden de bar runnen verdienen we geld. Voor de club, maar ook voor onszelf omdat de contributie anders zou moeten worden verhoogd bij eenzelfde aanbod aan faciliteiten! 

Niet opdagen bij een bardienst, en dit komt helaas in met name vakantie periodes voor, is heel vervelend voor je voorganger. Die wil en kan het clubhuis (en de kas!) niet onbeheerd achter wil laten. Op dat moment moet de ploegbaas, barcoördinator of bestuurlid een oplossing zoeken.  Deze kan soms niet anders dan het clubhuis sluiten, heel vervelend voor de sporters die nog wat willen drinken.

Beleid bij verzaken

Het beleid bij verzaken is duidelijk: je krijgt hiervoor een boete van € 50 en je wordt voor een inhaalbeurt ingepland.

Verschijn je de volgende keer weer niet dan krijg je een rekening van € 100,- Dit is de korting voor het draaien van bardienst die je dan verliest.

9 mei 2017

 

 

 

Bar Overzicht