Nieuwsflits Loterij 27 januari

Dit is de tweede nieuwsflits over de grote loterij ten behoeve van de bouw van een nieuw complex die volledig in het teken staat van nieuwe kleedkamers.

De afgelopen maand is er hard achter de schermen gewerkt aan de voorbereidingen voor de loterij.

Zo heeft de loterijcommissie zich druk gemaakt over alle mogelijkheden voor de communicatie naar onze leden, ouders van onze jeugdleden en mogelijk andere belangstellenden. Zo is er een flyer gemaakt die al flink rondslingert binnen het clubhuis van Concordia. Nu nog zorgen dat deze flyers ver buiten de grenzen van het terrein terecht gaan komen, zo zal er de komende zaterdagen flink uitgedeeld gaan worden en vragen we iedereen enkele exemplaren ook op andere plekken neer te leggen zoals bij de receptie van het bedrijf waar men werkt of te denken aan andere sportaccommodaties maar vergeet ook niet overige familieleden en vrienden een exemplaar te geven. Naast de flyer is er een grote “banner” gemaakt die vanaf dit weekend te zien zal zijn zodra je het clubhuis betreed. Een foto van de banner is toegevoegd aan dit nieuwsbericht.

De webpagina’s over de loterij zijn praktisch klaar. Komende dagen nog de puntjes op de “i”.

Zo staat er een algemeen verhaal over de loterij en zijn ook zaken als het reglement en voorkomende vragen & antwoorden gevuld. Snel zullen ook de pagina’s over “prijzen” en “sponsoren” gevuld gaan worden. In ieder geval zullen alle pagina’s gevuld zijn voor 1 februari.

Momenteel zijn we ook bezig met het opzetten van een Facebook-pagina, zodra deze opgezet is zullen we daar u ook verder over informeren. Zijn er dan nog meer mogelijkheden om u te informeren, jazeker wel…. namelijk via een nieuwsbrief die de nieuwsflitsen onder uw aandacht brengt door een email naar de leden en ouders van de jeugdleden.

Het werk is niet alleen gericht op de PR. Een loterij zonder prijzen schiet ook niet echt op en zo is de commissie op pad gegaan voor het inkopen van een mooi en interessant prijzenpakket. Binnen een maand zijn we in staat geweest om 90% van het totale budget aan prijzen binnen te halen en tevens zijn we erg tevreden over de grote variatie en de kwaliteit van de prijzen. Natuurlijk hebben we ons best gedaan om voor Concordia zo goed mogelijk in te kopen en dat is goed gelukt en dat was zeker niet gelukt zonder de bereidwilligheid van onze leveranciers/sponsoren. Wij danken hen en zij zullen genoemd worden op de pagina’s over de prijzen en sponsoren.

Komende week is het dan zo ver dat we u allemaal de kans gaan geven om in te gaan schrijven op de loten! Vanaf 1 februari zal de banner op de website u doorlinken naar de pagina waar u uw gegevens kwijt kunt en waar aangegeven kan worden hoeveel loten u wilt kopen. Help u zelf aan veel kans op mooie prijzen en koop zoveel mogelijk loten, waarmee u ook Concordia helpt en vooral al onze voetballers die zich straks in moderne kleedkamers mogen gaan verkleden.

In de tijd die u krijgt om op de loten in te schrijven zal de commissie verder gaan met het ontwikkelen van het lot en de voorbereidingen voor het registreren van de aankopen.

Indien u nog vragen heeft over de loterij, dan zou de informatie mogelijk beschikbaar zijn op één van de andere pagina’s, zo niet dan kunt u ook altijd nog de vraag stellen via het mailadres: loterij@concordiadelft.nl
Of anders schiet één van de commissieleden aan op Concordia.

Vanaf 1 februari zal de banner boven de pagina's van de Concordia website u met één klik naar het formulier voor het intekenen brengen. Alles over de loterij vindt u via deze URL: https://www.concordiadelft.nl/index.php?page=1_NR_Nieuws.

Namens de loterijcommissie

Nieuwbouw Kleedkamers overzicht