Opzeggingen en overschrijvingen: de spelregels

We hopen dat je bij Concordia blijft spelen, maar als jij of jouw kind toch het lidmaatschap wil opzeggen, dan geldt dat dit uitsluitend via een email kan naar ledenadministratie@concordiadelft.nl. Graag duidelijk naam en geboortedatum hierbij vermelden en eventueel reden van opzegging. Opzeggingen voor het nieuwe seizoen moeten gedaan zijn voor 31 mei 2018.    

Opzegging bij de aanvoerder, trainers, leiders of jeugdcommissie is dus NIET afdoende. Je krijgt altijd bevestiging van de beëindiging van het lidmaatschap. 

Bij het niet juist, of te laat afmelden, is de volledige contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.

Overschrijvingen

Wanneer je bij een andere club wilt gaan voetballen, moet overschrijving worden aangevraagd. Je moet je hiervoor melden bij de nieuwe vereniging. De nieuwe vereniging hoort de overschrijving van het lidmaatschap digitaal aan te vragen in Sportlink (digitaal registratiesysteem). Het bestuur zal vervolgens akkoord gaan in het systeem, als aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan. Het is belangrijk dat wanneer overschrijving wordt aangevraagd bij een andere vereniging, óók het lidmaatschap wordt opgezegd bij de ledenadministratie voor 31 mei 2018 (zie hierboven)!

Meer informatie over overschrijvingen is te verkrijgen via de KNVB:

KNVB overschrijvingen.

Mededelingen overzicht