Nieuwe voorzitter voetbal

Jifke Veenland heeft aangegeven te willen stoppen als voorzitter voetbal. In de komende ALV in oktober zal zij ook aftreden als lid van het algemeen bestuur. Sierk Coolsma is door het algemeen bestuur op 26 juni 2018 benoemd als voorzitter voetbal. 

 

Sierk is al jaren betrokken bij Concordia en actief geweest als vrijwilliger in verschillende rollen. Hij hoopt op 1 september te kunnen starten met een nieuw bestuur en is nu bezig met het vinden van de geschikte kandidaten.

Het bestuur van de voetbalorganisatie zal hiermee een verandering krijgen. Het bestuur zal werken met portefeuillehouders en als gevolg daarvan zullen er geen structurele commissies meer zijn. Elk bestuurslid stuurt een aantal vrijwilligers aan die taken uitvoeren om het voetbal mogelijk te maken.

De opzet van het bestuur is als volgt:

Voorzitter: Sierk Coolsma, verantwoordelijk voor de aansturing van de voetbalafdeling en extern het gezicht van Concordia voetbal

Secretaris: vacature, verantwoordelijk voor alle secretariële zaken zoals wedstrijdsecretariaat, planning velddienst/ouder bardienst, inzet vrijwilligers (zoals o.a. scheidsrechters), KNVB-zaken en communicatie naar de leden

Penningmeester: Marcel Kokshoorn, verantwoordelijk voor contracten, materialen, kleding en sponsoring

Jeugd coördinator: vacature, verantwoordelijk voor de organisatie van het jeugdvoetbal, aansturing coördinatoren per leeftijdscategorie, indeling van de teams, evenementen en communicatie naar ouders

Senioren coördinator: vacature, verantwoordelijk voor de organisatie van het seniorenvoetbal, aansturing van de begeleiding van de selectie, indeling recreatie teams, evenementen en communicatie naar alle spelers. 

Technisch coördinator: vacature, verantwoordelijk voor het technisch beleid (speelstijl en trainingsopzet voor alle leeftijdscategorieën), inzet en aansturing van alle trainers

De inzet van Sierk en zijn bestuur zal zijn om Concordia de plezierigste voetbalvereniging van Delft en omstreken te laten zijn. Dit zal gebaseerd zijn op duidelijke communicatie en verantwoordelijkheden. Stap voor stap zullen in het komende seizoen veranderingen worden doorgevoerd en door middel van nieuwsbrieven en de website zal één en ander duidelijker worden.

Sierk Coolsma: “ik ben verheugd mijn steentje te kunnen bijdragen aan de voetbalorganisatie. Mijn doel is vooral de transparantie te verhogen en hiermee de basis te leggen om de voetbalopleiding verder te verbeteren en een klimaat te creëren waar iedereen met plezier kan sporten op zijn eigen niveau. Ik zal vooral een beroep gaan doen op leden en ouders om nog meer te participeren. We zijn geen ‘BSO’ maar een familievereniging. De afgelopen jaren is het ons altijd gelukt om met betrokken vrijwilligers de organisatie neer te zetten. Echter gezien de groei die Concordia heeft ondergaan en het beschikbare vrijwilligers potentieel is er een grote druk bij een kleinere groep komen te liggen. Daar wil ik wat aan gaan doen. Met een grotere groep vrijwilligers de taken goed verdelen, want vele handen maken licht werk. 

Daarnaast is het van groot belang dat we extra geldstromen creëren door middel van Sponsoring. Concordia heeft de ambitie om structureel op hoofdklasse niveau te spelen bij de jeugd en op 2e/1eklasse niveau van het zondagvoetbal. Hiervoor moeten we de faciliteiten uitbreiden, en dat kan niet alleen door contributies. Ik ben zeer positief dat we dit kunnen bereiken.” Concordia wil met deze stap waarborgen dat we de beste vereniging blijven voor het breedtevoetbal, met ambitie verder bouwen aan het selectievoetbal en vernieuwend zijn door verdere uitbreiding van het meidenvoetbal. Concordia is een grote familievereniging waar elke type sporter zijn plezier kan beleven.

Concordia Voetbal is in het afgelopen decennium flink gegroeid en het is nu nodig hier de juiste organisatie aan te verbinden. Een organisatie die voornamelijk gebaseerd is op vrijwilligers. Participatie van leden en ouders wordt daarom een belangrijke factor. Daarnaast zullen er ook professionele functies zijn zoals selectie trainers en een wedstrijdsecretariaat.

Mocht je interesse hebben op 1 of andere manier deel te willen nemen aan de nieuwe organisatie, of heb je interesse om te sponsoren op wat voor niveau dan ook, dan kun je contact opnemen met Sierk via het e-mailadres voorzittervoetbal@concordiadelft.nl.

 

 

Mededelingen overzicht