Voortgang plannen nieuwbouw kleedkamers en groot onderhoud clubhuis

De afgelopen maanden is er achter de schermen druk gewerkt om tot een passende oplossing te komen voor de huidige kleedkamer situatie en het achterstallige onderhoud van het clubhuis. 

Het oorspronkelijke ontwerp om 10 nieuwe kleedkamers te bouwen inclusief verzorgers ruimte en commissie kamer en de bestaande kleedkamers en andere ruimten in het clubhuis te renoveren bleek financieel ruim boven het budget uit te komen. Dit had te maken met het gewenste afwerkingsniveau, durzaamheidsaanpak en de overspannen bouwmarkt. 

Na uitwerking van verschillende alternatieven is er nu naast het oorspronkelijke plan ook een minimum scenario ontwikkeld om minimaal 8 nieuwe kleedkamers te bouwen en de bestaande ruimten in het clubhuis te renoveren. 

Om tot een definitieve keuze te komen zullen in de komende weken verschillende fondsen worden benaderd om een financiële bijdrage te leveren en zal overwogen worden een obligatielening uit te schrijven. Dit laatste om minder afhankelijk te zijn van externe financiering en leden in de gelegenheid te stellen de club te ondersteunen via een obligatie. 

Naar verwachting kan er eind november een definitief besluit worden genomen over de aanpak waarbij er minimaal nieuwbouw komt met een gebouw met alleen 8 kleedkamers en renovatie van bestaande kleedkamers in het clubhuis. Het alternatief is een gebouw met 10 kleedkamers met daarbij extra ruimten in de nieuwbouw en renovatie van bestaande kleedkamers en andere ruimten in het clubhuis.

Mededelingen overzicht