Oproep voor kandidaten voor Secretaris algemeen bestuur Concordia

Op de ALV van 29 oktober jl. is de huidige secretaris van het algemeen bestuur afgetreden. Om in de vacature te voorzien is het algemeen bestuur op zoek naar geschikte kandidaten.
De secretaris is lid van het algemeen bestuur van Concordia en vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.

 

 

Op hoofdlijnen zijn de taken:

·         Voeren van het secretariaat 

·         Coördinatie van communicatie binnen de vereniging

·         Afstemming met ledensecretariaat

·         Aanspreekpunt van de vereniging voor externen (sportbond, gemeente, andere verenigingen).

Wij zoeken iemand die actief wil bijdragen aan het besturen van Concordia en die goed kan communiceren, accuraat is, in een team kan werken, affiniteit heeft met websitebeheer, handen uit de mouwen wil steken en relatie kan onderhouden met de sportafdelingen en de vele vrijwilligers die actief zijn binnen Concordia.
Gezien het takenpakket en de aard van de werkzaamheden is het gewenst dat de kandidaat regelmatig overdag inzetbaar is voor coördinatie en overleg met betrokken functionarissen en instanties. Dit hoeft niet elke dag maar 1 of 2 dagdelen per week. Het algemeen bestuur heeft een vergaderfrequentie van 4-6 keer per jaar, het dagelijks bestuur gemiddeld om de 3 weken.

Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u contact opnemen met de huidige secretaris (ad-interim) Frédérique Groen-Engelbert (06-41854505), secretaris@concordiadelft.nl of Pieter Kunz, voorzitter@concordiadelft.nl

Mededelingen overzicht