Concordia gaat over op alleen Pin- en Clubcardbetalingen

Het bestuur heeft besloten om te stoppen met de zogenaamde cashbetalingen. Deze geven extra werk en kosten en veroorzaken regelmatig kasverschillen door menselijke fouten. Ook is de afhandeling op piekdagen met onervaren barmedewerkers complexer. Door over te gaan op alleen Pin- en Clubkaartbetalingen reduceren wij complexiteit en kosten.

In toenemende mate zien we andere verenigingen overgaan naar alleen Pinbetalingen. In de afgelopen jaren is het aandeel Pin- en Clubcardbetalingen bij Concordia fors toegenomen. Het aandeel cash is inmiddels tot 20% gedaald. Bij wijze van proef is onze tennisafdeling aan het begin van het seizoen volledig op Pin- en Clubcard overgegaan en dat is probleemloos verlopen.
De invoering zal in twee stappen worden ingevoerd. Met ingang van 1 oktober op maandag tot en met vrijdag en met ingang van 1 november ook in het weekeinde.
Onze barmedewerkers zullen vanaf nu bij iedere betaling actief vragen om met PIN of Clubcard te betalen. In de eerste weken zal er nog een beperkte mogelijkheid zijn om met contant geld te betalen maar wij verwachten dat iedereen er snel aan gewend zal zijn.
Als u voor uzelf of voor uw zoon/dochter een Clubcard wilt gaan gebruiken, dan kunt u deze aanvragen via clubcard@concordiadelft.nl. Geeft u bij de aanvraag van een clubcard uw voor- en achternaam, telefoonnummer en emailadres op? U kunt zelf saldo op de kaart zetten met behulp van de KNIP-app. U kunt ook het saldo bij de kassa in het clubhuis opwaarderen. Een clubcard is gratis.
In het clubhuis zullen borden worden opgehangen waarmee de leden en bezoekers gewezen worden op het alleen nog maar kunnen betalen met PIN en Clubcard.
Uiteraard zorgen wij voor een noodprocedure mocht het internet ons in de steek laten.

Nieuws overzicht