Extra algemene ledenvergadering 21 november 2018

Op 21 november 2018 om 20.00 uur is er in het clubhuis een extra algemene ledenvergaderingVanwege het ontbreken van het statutair bepaalde quorum tijdens de reguliere ALV op 29 oktober kon het voorstel voor stemrecht voor jeugdleden en aanpassing van de statuten niet in stemming worden gebracht. Voor de extra algemene ledenvergadering op 21 november geldt geen quorum. Het voorstel moet wel door tenminste twee derde van de aanwezige leden worden gesteund.

De stukken voor deze vergadering kunt u vanaf 7 november 2018 raadplegen door hier te klikken.

Nieuws overzicht