Watergang naar gemaal schoongemaakt

De waterhindernis naar het gemaal op de holes 2 en 6 is in opdracht van de gemeente schoongemaakt. Op de foto's een impressie van voor en na de werkzaamheden.

De medewerkers van de firma Van Vliet hebben woensdag 7 nov de watergang naar het gemaal op onze golfbaan onder handen genomen. Het riet is verwijderd en de walkanten zijn ontdaan van onkruiden en ander opschoot. De waterhindernis van de holes 2 en 6 ziet er nu weer netjes uit.

Deze werkzaamheden zijn onderdeel van een grotere schoonmaak actie, waarbij de gemeente alle sloten rondom de sportvelden laat uitbaggeren. Het baggermateriaal wordt opgeslagen in de bassins aangelegd in de 'houtwallen' rond de sloten. Volgens een zegsman van de baggeraars worden in een later stadium de houtwallen weer zoveel mogelijk in ere hersteld.

Mededelingen Overzicht