Geen 2/3 meerderheid in ALV voor stemrecht jeugdleden.

De extra ALV heeft woensdag 21 november niet ingestemd met het voorstel om de statuten aan te passen om jeugdleden via hun wettelijke vertegenwoordiger stemrecht te geven. 

 

Er was net geen 2/3 meerderheid om in te stemmen met het voorstel. De uitslag van de stemming was 89 voor en 51 tegen. Een belangrijk zorgpunt bleef het mogelijk ongewenste effect van een meerderheid in de ALV van leden die als lid actief zijn bij voetbal. Dit gezien het aantal leden bij voetbal in vergelijking met de andere sporten. 

Een goede uitkomst was dat ruim 140 leden direct of via een machtiging hebben deelgenomen aan deze vergadering. Ook was een aantal ouders aanwezig die na afloop hun teleurstelling uitspraken over deze uitkomst maar de hoop hebben dat het stemrecht alsnog geregeld zal worden.

Het bestuur zal zich op korte termijn beraden op de gewisselde argumenten en nogmaals nagaan of een aangepast voorstel deze zorg kan wegnemen.

Nieuws overzicht