Doe nu mee aan de Concordia 1885 Obligatielening!

Inschrijving op de unieke Concordia 1885 Obligatie nog tot eind 2018 mogelijk!

De tussenstand is inmiddels €126.500. Een fantastisch bedrag bijeengebracht door ruim 50 Concodialeden. 

Echter omdat het streefbedrag nog niet is gerealiseerd is de inschrijftermijn voor de Concordia 1885 Obligatie verlengd tot en met 31 december 2018. Klik hier om in te schrijven op de Obligatielening. Heeft u een vraag mail dan naar voorzitter@concordiadelft.nl

Met deze obligatie draagt u bij aan de realisatie van een nieuwe kleedkameraccommodatie en renovatie van een aantal bestaande ruimten in het clubhuis.

 

Waarom de Concordia 1885 Obligatie?

De lage spaarrente en fiscale regelingen maken het voor de leden financieel aantrekkelijk om gebruik te maken van obligaties. Hiernaast is de ervaring dat leden van een club heel graag hun eigen club willen helpen. Zeker als ze er zelf ook financieel op vooruit kunnen gaan!

Door een obligatie te combineren met een verplichte periodieke gift, gedurende tenminste 5 jaar, ontstaat een behoorlijk fiscaal voordeel. Periodieke giften aan een vereniging zijn volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. U ontvangt van Concordia een verklaring die u kunt gebruiken bij uw belastingaangifte.

 

Hoe werkt het in de praktijk?

U leent aan Concordia voor 5 of 10 jaar een bedrag en ontvangt jaarlijks rente en aflossing (annuïtair). Van de aflossing schenkt u jaarlijks een bedrag aan Concordia. De schenking mag u zonder drempel, volledig aftrekken van uw inkomen. Bij de soorten obligaties is telkens een rekenvoorbeeld gegeven wat de obligatie u kan opleveren.

 

Wat zijn de mogelijkheden?

U kunt kiezen uit 3 soorten obligaties: 

De Concordia 1885 Help-de-club-vooruitobligatie

De Concordia 1885 Clubliefde obligatie. 

De Concordia Heisa obligatie

 

De Concordia 1885 Help-de-club-vooruit Obligatie, nominaal € 50.000

Een obligatie met een looptijd van 5 jaar in coupures van € 500. Rente 6 % per jaar en jaarlijkse aflossing (annuïtair). U bent verplicht jaarlijks minimaal € 35 te schenken aan Concordia. Dit wordt administratief verrekend met de jaarlijkse rente en aflossing.  

Voorbeeld (bij belastingtarief 52% en rekening houdend met vermindering van aftrek percentage over de jaren):

U verstrekt een lening van €500 en ontvangt aan rente in 5 jaar € 94. De lening wordt jaarlijks afgelost. U schenkt minimaal €35 per jaar. Over 5 jaar is dat € 175. U ontvangt een fiscaal voordeel van € 81 over de periode van 5 jaar. 

Na 5 jaar heeft u het volledige bedrag weer terug en heeft u € 94 aan rente en € 81 aan belastingteruggave ontvangen. Dat is in totaal € 175. U heeft in diezelfde periode € 175 geschonken aan Concordia. 

U heeft dus geen rendement gemaakt maar wel uw geld terug en de club is geholpen. 

Deze obligatie noemen we de Help-de-club-vooruit obligatie, inschrijven kan hier 

 

De Concordia 1885 Clubliefde Obligatie, nominaal € 200.000

Een obligatie met een looptijd van 10 jaar en in coupures van € 1000. Rente 7 % per jaar en jaarlijks aflossing. U bent verplicht jaarlijks minimaal € 62 te schenken aan Concordia. Dit wordt administratief verrekend met de jaarlijkse rente en aflossing.  

Voorbeeld (bij belastingtarief 52% en rekening houdend met vermindering van aftrek percentage over de jaren):

U verstrekt een lening van €1000 en ontvangt aan rente in 10 jaar € 424. De lening wordt jaarlijks afgelost. U schenkt minimaal € 62 per jaar. Over 10 jaar is dat € 620. U ontvangt een fiscaal voordeel van € 258 over de periode van 10 jaar. 

Na 10 jaar heeft u het volledige bedrag weer terug en heeft u € 424 aan rente en € 258 aan belastingteruggave ontvangen. Dat is in totaal € 682. U heeft in diezelfde periode € 620 geschonken aan Concordia. U heeft een rendement gemaakt van ca. 1 % per jaar, uw geld terug en de club is geholpen. 

Dit noemen we de Clubliefde obligatie, inschrijven kan hier

 

De Concordia 1885 Heisa Obligatie, nominaal € 300.000

Een obligatie met een looptijd van 10 jaar en in coupures van € 2500. Rente 8 % per jaar en jaarlijks aflossing. U bent verplicht jaarlijks minimaal € 170 te schenken aan Concordia. Dit wordt administratief verrekend met de jaarlijkse rente en aflossing. 

Voorbeeld (bij belastingtarief 52% en rekening houdend met vermindering van aftrek percentage over de jaren):

U verstrekt een lening van €2500 en ontvangt aan rente in 10 jaar €1226. De lening wordt jaarlijks afgelost. U schenkt minimaal €170 per jaar. Over 10 jaar is dat € 1700. U ontvangt een fiscaal voordeel van € 706 over de periode van 10 jaar. 

Na 10 jaar heeft u het volledige bedrag weer terug en heeft u € 1226 aan rente en € 706 aan belastingteruggave ontvangen. Dat is in totaal € 1932. U heeft in diezelfde periode € 1700 geschonken aan Concordia. U heeft een rendement gemaakt van ca. 1,5 % per jaar, uw geld terug en de club is geholpen.

Dit noemen we de Heisa obligatie, inschrijven kan hier 

 

De obligatie opbrengst wordt ingezet voor nieuwbouw van kleedkamers en aanpassingen in clubhuis 

Ons clubhuis en de kleedkameraccommodatie voldoet op een aantal punten niet meer aan de eisen van deze tijd. Er zijn ook te weinig kleedkamers om met name de groei bij het jeugdvoetbal te faciliteren. Ook de ontwikkeling van meisjesvoetbal vraagt om extra kleedruimten.

Er is een plan gemaakt om de bestaande kleedkamers in het clubhuis te renoveren, toiletgroepen uit te breiden en op te knappen, bestaande commissie kamer bij de kantine te betrekken en een nieuw gebouw neer te zetten met 10 kleedkamers.  

Inmiddels is er een gedetailleerde kostenraming gemaakt. Gezien de financiële mogelijkheden van Concordia zijn er drie scenario’s gemaakt voor het realiseren van extra ruimte en renovatie van bestaande ruimten.

1.    Optimaal model met nieuwbouw van 10 kleedkamers, commissie kamer en verzorgingsruimte en renovatie van ruimten in het clubhuis (zoals toiletgroepen) kosten ca. € 570.000

2.    Aangepast model met nieuwbouw van 10 kleedkamers zonder commissie kamer en verzorgingsruimte en beperkte renovatie in clubhuis, kosten ca. € 460.000

3.    Minimaal model met nieuwbouw van 8 kleedkamers zonder commissie kamer en verzorgingsruimte en beperkte renovatie van ruimten in het clubhuis, kosten ca. € 350.000 

Opzet financiering belangrijk voor realiseren optimaal plan

Voor de financiering wil Concordia meerdere middelen inzetten die het mogelijk maken om het optimale model te kunnen realiseren. De middelen zijn:

1.    Loterij onder de leden, inmiddels gerealiseerd met een netto-opbrengst van € 31.500

2.    Fondsenwerving via Delftse Fondsen, inmiddels € 10.000 teoegzegd door het meisjeshuis

3.    Obligatielening met schenkingsmodule aan te bieden aan de leden en andere betrokkenen bij Concordia. Doel is om een significant bedrag bijeen te brengen.

4.    Lening bij een bank, met garantie van de Stichting Waarborgfonds Sport en de Gemeente Delft, voor een bedrag afhankelijk van de totaalopbrengst van de loterij, fondsenwerving en obligatielening.

Afhankelijk van de opbrengst zal er in januari 2019 een definitief besluit worden genomen over welk bouwscenario kan worden gerealiseerd en hoe de financiering eruit zal zien.

 

 

 

Nieuws overzicht