Er wordt hard gewerkt aan de lockerruimte en de schoonmaakplaats.

Met een aantal vrijwilligers zijn we, naast andere baanonderhoudswerkzaam-heden, bezig om de lockerruimte en de schoonmaakplaats in orde te maken voor gebruik.

De compressor (voor een groot deel gesponsord door Casper van Zon) staat inmiddels op zijn plaats en is bijna klaar voor gebruik.

Het zand, de sluitbanden, tegels en de roosters zijn inmiddels ook door de vrijwilligers op de juiste plek gebracht. We verwachten dat de bestrating binnen enkele weken is gelegd (als het weer dat toelaat).

Helaas is de verlichting en de ventilatie in de lockerruimte nog niet zoals we het willen. Binnenkort wordt de elektra binnen en buiten aangelegd zodat de veiligheid is gewaarborgd.

Verder wordt er hard gewerkt om de gevelbekleding van aluminium composiet op maat te maken  (voor een groot deel gesponsord door Gerrit Mol – All-in Panel).

Het is goed om nog twee andere sponsoren te noemen die een bijdrage geven. De deelnemers van de Herendag en Tinus Vernooij (Turflynx).

Alle sponsoren alvast dank voor jullie bijdragen.

Iedereen die zich heeft ingeschreven voor het huren van een locker krijgt begin februari een e-mailbericht, waarin informatie wordt gegeven over o.a. het huurcontract, de verzekering, de plek van de locker en de gebruiksaanwijzingen.

Het volgende nieuws gaat vast over een feestelijke opening van dit mooie golfproject.

Momenteel zijn 31 lockers geresserveerd. Dus nog 1 locker te huur. We hebben alvast een wachtlijst ingevoerd voor nieuwe huurders. De datum van inschrijving is bepalend.

Voor het huren van een locker, stuur je een e-mail naar voorzittergolf@concordiadelft.nl  of geef het door aan Frans Rodenburg, Suzanne Slieker, Theo de Lange of Rinus Kroon.

Namens het Golfbestuur,

Rinus Kroon

Nieuws overzicht