Huisregels, Normen en Waarden

Concordia voert een actief normen en waarden beleid. Deze normen en waarden zijn van groot belang in het jeugdvoetbal binnen Concordia en worden dan ook regelmatig onder de aandacht gebracht. Deze aandacht beperkt zich niet alleen tot de spelers. Ook trainers/coaches en ouders wordt gevraagd zich aan de gedragsregels te houden en elkaar zonodig daarop aan te spreken.

Sleutelwoorden zijn sportiviteit, respect en verantwoordelijkheid.

Er zijn voor de verschillende doelgroepen informatieboekjes beschikbaar waarin is uitgelegd wat dat om en in het veld betekent. Deze boekje zijn via de leiders, of in de commissiekamer te verkrijgen.

Hier alvast een samenvatting van de belangrijkste huisregels: 

 • op Concordia worden geen drugs gebruikt. 
 • op trainings- en wedstrijddagen wordt er door de jeugd niet gerookt. 
 • aan jeugd tot 18 jaar wordt géén alcohol geschonken; boven de 18 conformeert de jeugd zich naar de regels van het team waarbinnen zij sporten (bijvoorbeeld bij de A-junioren, gedoucht en omgekleed in het clubhuis, onder leiding een biertje drinken). 
 • afzeggen voor wedstrijden en trainingen alleen in bijzondere gevallen (afmelden verplicht)
 • vóór de wedstrijd maakt elk team samen een warming-up.
 • sportief gedrag binnen en buiten het veld.
 • respect voor elkaar, tegenstanders en begeleiders.
 • zorg en respect voor voetbalspullen en andere zaken van Concordia
 • geen aanmerkingen op de (hulp)scheidsrechters, accepteer hun beslissingen.
 • respecteer beslissingen van leiders en coaches, discussieer eventueel later.
 • geen commentaar op tegenstanders of supporters.
 • supporters moedigen alleen aan en bemoeien zich niet met de coaching.
 • na de wedstrijd eerst met het team naar de kleedkamer om de wedstrijd af te sluiten.
 • voor alle A-, B-, C-, D- en E-spelers verplicht douchen na de wedstrijd.
 • na de wedstrijd of training worden veld én kleedkamer netjes achtergelaten.
 • alle A-, B- en C-spelers ondersteunen bij toerbeurt de velddienst (fluiten en het verlenen van hand- en spandiensten).
 • indien een door een speler vernielingen worden aangericht, wordt de betreffende speler onherroepelijk geschorst.
 • je houden aan de regels voor het gebruik van het kunstgras.
 • golfers na de voetbaltraining niet hinderen door zich op het veld te begeven.

 

Wangedrag tijdens wedstrijden.
De KNVB heeft besloten de sancties voor wangedrag en geweld fors aan te scherpen. Via deze links; brief en lijst vindt u de berichtgeving van de KNVB. Concordia onderschrijft de doelstellingen van de KNVB voor de volle 100%. Zij sluiten goed aan bij de waarden en normen zoals wij die bij Concordia in de praktijk gebracht willen zien.
 
Besloten is dat indien een of meerdere spelers van Concordia zich schuldig maken aan de grove incidenten zoals beschreven in de berichtgeving van de KNVB, een eventuele boete voor de volle 100% op de desbetreffende speler(s) worden verhaald. Zolang de boete niet is betaald speelt hij niet, ook al is de schorsing van de KNVB voorbij!
 
Ook zullen wij het bestaande beleid dat de kosten voor gele/rode kaarten ook op de speler wordt verhaald gaan aanscherpen.  Datzelfde geldt voor de ”automatische”  verhoging van een schorsing van de KNVB met 1 wedstrijd. (zie pagina 7 van het Info boekje, staat op de site)
 
Wij rekenen op ieders medewerking,met z’n allen gaan we er voor zorgen dat in ieder geval spelers en teams van Concordia zich (blijven) gedragen!

Voetbal Informatie Overzicht