Vervanging kunstgrasvelden

Na 10 jaar gebruik wordt het kunstgras van de velden 8 en 9 vervangen door een nieuwe mat. Dit zal gebeuren met een vergelijkbaar systeem met de "zwarte korrels". Alternatieven zijn door de gemeente bekeken maar afgevallen vanwege de hogere kosten en kwalitatief mindere eigenschappen.

Naast het vervangen van het kunstgras worden ook de hekwerken aangepast, de doelen en cornervlaggen vervangen, de dug-outs verplaatst bij veld 8, en bij veld 9 vervangen door nieuwe. De gemeente Delft investeert in het vervangen van de velden, hekwerken en bestrating van de paden rond het veld en langs het clubhuis.  Concordia investeert in de doelen, dug-outs  en cornervlaggen. Het project start op 11 juni en wordt in de week van 20 juli opgeleverd.

Gelijktijdig wordt veld 10 ingezaaid en klaargemaakt voor het nieuwe seizoen. Dit veld zal eind augustus weer bespeelbaar zijn. Concordia heeft samen met DHL al in 2018 een verzoek ingediend voor het vervangen van de velden 10 en 11 door kunstgras. De gemeente heeft hier nog geen besluit over genomen. Naar verwachting zal dit meegenomen worden in de besluitvorming over de  investeringsagenda sport. Dit is voorzien in de 2e helft van het jaar.

De vervanging van de kunstgrasvelden betekent dus ook dat er bij Concordia niet gevoetbald kan worden (behalve op veld 5) vanaf 11 juni tot circa einde juli.

Mededelingen overzicht