Officiële opening locker- en schoonmaakplaats.

Tijdens de Koolschijn Delftse Par 3 Open heeft op vrijdag 31 mei, in de late middag de officiële opening van onze locker- en schoonmaakplaats plaats gevonden. Iedereen werd door Rinus Kroon, voorzitter Concordia Golf, welkom geheten om eindelijk de locker- en schoonmaakruimte officieel te openen.

Binnen twee weken zou worden begonnen aan de vervanging van de kunstgrasvelden/Drivingrange.  Daarom wilde het Golfbestuur niet langer wachten met deze opening.

Een aantal sponsoren, lockergebruikers en andere golfers waren aanwezig.

Rinus gaf voor de echte openingshandeling de volgende uiteenzetting.

In juni/juli vorig jaar hoorde Theo dat golfvereniging Duinzicht zou beginnen met een grootscheepse herverdeling en vernieuwing van een aantal zaken op hun golfbaan. Waaronder nieuwe lockerruimte en het afstoten van de zeecontainers. In een van onze klankboordgroepen is vorig jaar al naar voren gekomen dat er bepaalde ruimtes nodig waren, waaronder een locker- en schoonmaakplaats.

Eind september speelden een aantal Concordia golfers , waaronder onze voorzitter Golf, een wedstrijd bij Duinzicht. Hij hoorde iemand praten over o.a. het verkopen van de zeecontainers en is direct naar deze persoon toegestapt (met de informatie van Theo in zijn hoofd) en heeft de nodige informatie gekregen  en de container bezichtigd. Dat zou een mooi project voor Concordia kunnen zijn. Alles opgemeten en de nodige afspraken gemaakt.  Financieel plaatje gemaakt, de nodige schetsen, de juiste locatie, een inventarisatie voor mogelijke huurders uitgezet. Alles viel op de juiste plek en we zijn na akkoord van de stichting en Pieter gaan organiseren.

Met vele vrijwilligers en de gulle sponsors is veel tijd en geld gestoken in de realisatie van dit mooie project. Stap voor stap ging de voortgang.

Plannen maken, Grondwerk in orde maken, grote dikke takken laten snoeien, container laten vervoeren en plaatsen, zand, tegels, en roosters aanvoeren, betegelen, compressor plaatsen, gaten boren, doorvoer elektra maken, alle elektra laten vernieuwen , compressor in gebruik nemen na aansluiten spuitpistolen, lekkage andere container laten maken. Alle lockers verhuren, contracten maken en uitzetten. De nodige vergaderingen beleggen.  Containers schoonmaken, schuren  en ontvetten. De gevelbekleding aanvoeren, op maat maken en bevestigen. Deur schilderen en als laatste de sponsorbordjes plaatsen. Snel nog even alles schoonmaken en dan klaar om te openen.

Dat alles werd door vele vrijwilligers gedaan naast het gebruikelijke onderhoudswerk op de baan.

De voorzitter denkt daarbij aan het meedenken, adviseren, meehelpen op allerlei gebied. Dank voor jullie fantastische inzet. Zonder jullie had dit niet gelukt.

 

Ook het leveren van tegels door Hen en zijn inzet vanuit de Stichting voor allerlei zaken mag genoemd worden. Dank daarvoor.

Zelfs Midi en de ijsvereniging waren zo goed om gratis de laatste  tegels te leveren.

Verder gaat onze speciale dank uit naar de vier sponsoren.

Casper van Zon, van de firma C. van Zon, Groothandel van Chemicaliën en reinigingsmiddelen, die hoorde van ons project en direct liet weten dat hij voor een compressor kon zorgen. Snel werd de compressor geleverd en grotendeels geschonken door de firma C. van Zon.

Gerrit Mol met zijn bedrijf All-in Panel (aluminium composiet) voor het gratis leveren van de gevelpanelen en de vele arbeidsuren die hij er met hart en ziel heeft ingestoken.

Tinus Vernooi heeft, via zijn bedrijf Turflynx,  ook een  bijdrage geleverd door het schenken van een bedrag van 2000 euro voor de aanschaf van de container.

Ook de deelnemers van de Herendag hebben een mooi bedrag van 500 euro  geschonken aan dit project.

Helaas waren Casper en Tinus verhinderd om de opening bij te wonen.

Namens alle golfers dank voor deze bijdragen. Ook zonder jullie had het resultaat niet zo mooi geweest.

Verder werd alvast iedereen bedankt die hieraan meegewerkt heeft en alle aanwezigen voor hun betrokkenheid.

Zo, genoeg gezegd hoe dit project tot stand is gekomen. De voorzitter liet weten hoe de opening zou gebeuren. Gewoon door de sleutel om te laten draaien door de sponsoren, het doek zou vallen om de sponsorborden te onthullen.

Tot zijn grote verbazing zag de voorzitter dat onder de sponsorborden nog een ander bord was geplaatst.  KROON-DOMEIN. Een mooie blijk van waardering dat ook hij met hart en ziel hieraan heeft meegewerkt.

Concordia kan trots zijn op dit mooie resultaat en alle gebruikers van zowel de lockers als de schoonmaakplaats kunnen nog jarenlang genieten van het gebruik.

Het Golfbestuur.

Mededelingen overzicht