Concordiaan van het jaar

De titel "Concordiaan van het Jaar" is voor een lid van de vereniging die zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor de vereniging.

Lees meer

Zilverenbal

Deze onderscheiding werd in 1950 ingesteld door toemalig voorzitter Rein Reuter. De onderscheiding werd in de beginjaren uitgereikt aan: "de Concordiaan zich in enig jaar op bijzondere wijze voor de club verdienstelijk had gemaakt". De onderscheiding, die de eerste jaren de Rein-Reuter-bal genoemd werd, werd voor het eerst uitgereikt aan J.P. Ponstijn.

Vanaf 1955 gaat de onderscheiding de boeken in als de Zilverenbal. Heden ten dage wordt de onderscheiding jaarlijks uitgereikt aan vrijwilligers die zich bijzonder hebben ingezet voor de voetbalafdeling. Om en om staan de seniorenafdeling en de jeugdafdeling voor het voetlicht.

 

Lees meer