Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon*Mobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
CricketCategorie*
DonateurCategorie*
GolfCategorie*
TennisCategorie*
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
VoetbalCategorie*
Vragen
Identificatie
Het invullen van de identificatiegegevens is verplicht bij voetbal vanaf 16 jaar!
Paspoort/Rijbewijs/ID-kaart nummer
 
Pasfoto's
Voor de volgende aktiviteiten moet een pasfoto bijgevoegd worden: tennis, tennisdaglid, kidsclub tennis en voetbal.
De pasfoto kan in dit formulier onder persoonlijke gegevens digitaal toegevoegd worden.
 

Voor de activiteit golf
Vermeld uw GSN nummer ( begint met NL ...)
Wat is uw handicap ?
Indien geen GSN/handicap, maar wel regelexamen gedaan, vermeld dan de datum van het examen
Wordt Concordia uw homecourse?
Zo nee, uw huidige homecourse is?
 

Indelen
Bent u eerder lid geweest van Concordia?*
Van welke sportvereniging bent u het laatst lid geweest?
Heeft u nog financiële verplichtingen bij een andere vereniging?*
Voor jeugdleden graag namen van vriendjes en/of klasgenootjes
Naam van de school
We doen ons best met het indelen van de teams maar kunnen niet garanderen dat
vriendjes en/of klasgenootjes altijd bij elkaar komen.
Ik heb de volgende familieleden op Concordia
Voor jeugdvoetballeden geldt dat er, voordat je lid kunt worden, gekeken zal worden of er plaats is in de betreffende
leeftijdscategorie. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt hierover contact met je opgenomen.
 

Vrijwilligers
Concordia is een vereniging die zonder vrijwilligers de organisatie niet rond kan krijgen. De bardienst is
daar een uitgesproken voorbeeld van. Maar er zijn meer vrijwilligers nodig!
Bent u bereid, om naast de bardienst, vrijwilligerswerk te verrichten?*
U wilt zich inzetten voor Concordia. Maak een keuze uit de volgende mogelijkheden.
- leider/coach
- trainer
- scheidsrechter
- velddienst
- bestuurs/commissiewerk
- anders
 
U wilt zich niet inzetten voor Concordia omdat?
 

Ik wil graag meer weten over sponsoring.
- prive
- zakelijk
- extra informatie
 

Bardienst
Voor alle leden vanaf 18 jaar:
Ongeveer 3x per jaar een bardienst. Vul het formulier bardienst in.
Voor ouders van jeugdleden:
Bardienst op een zaterdag. U wordt ingedeeld en hoeft het barformulier niet in te vullen.
 
Kruis s.v.p. één van onderstaande mogelijkheden aan:
Ja, ik vervul mijn bardienst.
Nee, ik doe geen bardienst en ik betaal €100,- per jaar.
 
Ik geef voor de vervulling van mijn bardienst de voorkeur aan:
dag van de week    ochtend    middag    avond
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
 
Gelieve minimaal 3 keuzes aan te geven.
Overdag bardienst verrichten betekent dat u wordt ingedeeld op werkdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur.
Een bardienst duurt 3 uur.

Met uw wensen zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden.
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Concordia om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN-nummer af te schrijven wegens jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen
Indien een lid jonger dan 18 jaar is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingsverklaring.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Graag je naam invullen deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Betaling in termijnen
U kunt hier aan geven of in 1 of 2 termijnen wilt betalen*
 

Jouw persoonsgegevens
De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging
en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging.
Zie ook onze "Privacy Verklaring” op de website.
 

Formulierversie 3.0

Opmerking