Algemene Informatie

 

Loterij t.b.v. Nieuwe Voetbal Accommodatie

 

      1.      Algemeen

 

      2.      Loterij

 

      3.      Opzet

 

      4.      Planning

 

 

 

1 Algemeen

 

Concordia heeft extra inkomsten nodig voor de bouw van een nieuwe  accommodatie voor de voetbalafdeling, waarbij het herbergen van kleedkamers de belangrijkste functie van dit gebouw zal worden. 

 

Het gehele plan bestaat uit het afbreken van het huidige stenen gebouw en de twee kleedkamer containers om vervolgens op de vrijgekomen plek een nieuw gebouw neer te zetten die moet gaan zorgen dat Concordia zijn eigen voetballeden een fatsoenlijke kleedkamer voorziening kan aanbieden en tevens zonder het schaamrood op de wangen onze gasten een degelijke ruimte aanbieden voor het omkleden en douchen.

 

Naast de kleedkamers zal er plek zijn voor een aantal extra functies, zoals een verzorgings- en fitness ruimte, opslagruimte voor materialen en een was- en droog ruimte.

 

Het gehele plan zal Concordia enkele honderdduizenden euro’s gaan kosten. Om de financiële middelen rond te krijgen zullen er een aantal actie’s op touw gezet gaan worden om extra inkomsten voor de club mogelijk te maken.

 

Een van de actie’s zal zijn een groots georganiseerde loterij, welke in onderstaande paragrafen verder is uitgewerkt. 

 

2 Loterij

 

De loterij heeft als doelstelling om 50.000€ te genereren voor de kas van Concordia welke volledig ten goede komt aan het nieuwe gebouw. Dit bedrag wordt gerealiseerd door 1000 loten te verkopen van 100€ per stuk. Dit levert 100.000€ op. Als organisatie geven we minimaal 50% terug aan de deelnemers in de vorm van prijzen. Door goed inkopen van prijzen denken we toch het streefbedrag van 50.000€ voor de club binnen te halen. 

 

Voordat we de loterij kunnen starten zullen we minimaal verzekerd moeten zijn van de verkoop van 600 loten. Dit aantal zal behaald moeten zijn voor het moment dat het bestuur een besluit neemt om de loterij daadwerkelijk door te laten gaan. Dit moment zal eind maart plaatsvinden. Voor het bepalen van het aantal loten dat gekocht zal gaan worden zullen we een optie aanbieden voor het intekenen op loten. Deze optie zal via enkele kanalen aangeboden gaan worden zoals de website, een Facebook pagina en via een Nieuwsbrief.

 

De campagne voor het intekenen op de loten is op 1 januari begonnen via de Nieuwjaarsspeech van de voorzitter en zal in de eerste twee maanden van 2018 verder vorm krijgen. De organisatie wil het intekenen op loten vanaf 1 februari gaan aanbieden.

 

Indien we verzekerd zijn van het minimale aantal zal vanaf eind maart de werkelijke verkoop van de loten gaan plaatsvinden en zal de organisatie er voor zorgen dat de gekochte loten bij de deelnemers terecht gaan komen. 

 

 

3 Opzet

 

De loterij zal een looptijd kennen van een 1/2 jaar. In deze 6 maanden zullen er 7 trekkingen plaatsvinden (iedere maand een trekking), waarbij de laatste maand trekking gelijk valt met de eindtrekking. Je speelt met een lot dus gedurende een 1/2 jaar mee en zijn er 7 momenten waarop er prijzen zijn te winnen.

 

50% van de waarde aan prijzen wordt verdeeld in de eerste 6 trekkingen. De overige 50% wordt uitgekeerd tijdens de eindtrekking.

 

De eerste trekking zal plaatsvinden op 15 mei 2018, de laatste maand trekking incl. eindtrekking zal plaatsvinden op 15 oktober 2018 (de verjaardag van de club) tevens zal dat gelijk vallen met de officiële opening van de kleedkamers.

 

Indien we uit gaan van 1000 verkochten loten wordt er maandelijks tussen de 4500 en 5000€ aan prijzen verdeeld en hebben we een eindtrekking ter waarde van rond de 29.000€.

 

Over prijzen van 450€ en daar boven is er een verplichting om 29% kansspel te betalen. De organisatie neemt deze belasting voor haar rekening. Door prijzen goed in te kopen bij onze sponsoren gaan we er vanuit dat het de club geen geld kost.

 

Maandelijks hebben we 15 prijzen boven lot waarde en nog een aantal kleinere prijzen.

 

Verdeling maandelijkse prijzen:

1.      1 prijs t.w.v. 700€

2.      2 prijzen t.w.v. 449€

3.      3 prijzen t.w.v. 350€

4.      4 prijzen tussen 150 en 250€

5.      5 prijzen tussen 100 en 150€

6.      6 prijzen tussen 25 en 100€

Totaal 21 prijzen, prijzen t.w.v. 4500 tot 5.000€

 

Naast de maandelijkse uitreiking hebben we een feestelijke eindtrekking, waarbij we de volgende verdeling aan prijzen hebben:

1.      1e prijs ( een auto ter waarde van 14.000€ ) 

2.      2e prijs ( prijs t.w.v. 5.500€ )

3.      3e prijs ( prijs t.w.v. 2.500€ )

4.      4e prijs ( prijs t.w.v. 1.250€ )

5.      5e t/m 15e  prijs ( prijzen t.w.v. van 449€ )

6.      16e t/m 19e prijs ( prijzen t.w.v. 250€)

7.      20e  t/m 21e  prijs  ( prijzen tussen 50 en 150€ 

Totaal 21 prijzen t.w.v. ongeveer 29.000€

 

4 Planning

 

Een grove indicatie voor de planning:

 

1.      Start via aankondiging voorzitter Nieuwjaarsreceptie – 1 januari 

2.      Setup van promotie materiaal en organisatie – januari

3.      Start van intekenen op loten – 1 februari

4.      Vaststellen haalbaarheid door bestuur – laatste week maart

5.      Verkoop en leveren loten – begin april tot medio mei

6.      1e trekking – 15 mei

7.      Overige maand trekkingen

8.      Eindtrekking en feestelijk einde -15 oktober

 

Namens loterij commissie