Vraag & Antwoord

Veel gestelde vragen met antwoorden:

Vraag:
Indien ik gebruik maak van de optie voor het vooraf inteken van één of meerdere loten zit ik er dan ook definitief aan vast?
Antwoord:
Het is nog geen definitieve koop maar we gaan als organisatie wel vanuit dat het aantal waar je voor intekent ook echt gekocht gaan worden. De formulieren van intekenen worden geadministreerd binnen het All-united software pakket, deze administratie wordt ook gebruikt bij de werkelijke verkoop.

Vraag:
Stel ik win in één van de eerste maandtrekkingen een grote prijs speel ik dan nog mee in de andere maanden en bij de eindtrekking met hetzelfde lot?
Antwoord:
Ja, je speelt met ieder lot dat je hebt iedere maand en de eindtrekking mee voor de prijzen. Binnen een trekking kan je maar één keer een prijs winnen.

Vraag:
Kan ik ook een half lot kopen?
Antwoord:
We doen niet aan halve loten daar de prijzen geen geldbedragen zijn maar cadeau’sen die zijn over het algemeen slecht te delen.

Vraag:
Indien ik een lot koop kan ik dan zelf kiezen welk nummer of eindcijfer ik wil?
Antwoord:
Nee, de lotnummers die we beschikbaar hebben zullen volledig willekeurig verdeeld worden onder de kopers van de loten.

Vraag:
Er zijn prijzen boven de 450€, daarvan weet ik dat bij een loterij er kansbelasting van 29% verschuldigd is. Hoe moet ik dat regelen met de belastingdienst?
Antwoord:
De prijswinnaar heeft geen verdere verplichtingen qua kansspelbelasting daar de 29% belasting gedragen wordt door de loterijhouder en dat is in dit geval Concordia.

Vraag:
Hoe weet ik dat de trekking van de prijzen wel volledig eerlijk gebeuren?
Antwoord:
Loten kunnen door iedereen gekocht worden en dat is inclusief door de personen in de organisatie.
Door iedere trekking onder toezicht te laten gebeuren van een notaris en door ook bij iedere trekking gasten uit te nodigen en de trekking ook live uit te zenden via de Facebook-pagina die we zullen opzetten hebben we de randvoorwaarden gecreëerd voor een open en eerlijke trekking

Vraag:
Kan ik het betalen van een lot ook in termijnen doen?
Antwoord:
Nee, we willen de administratie niet complexer maken dan nodig.

Vraag:
Indien ik een prijs win hoe komt de prijs dan in mijn bezit?
Antwoord:
Na iedere trekking zullen we de prijswinnaars uitnodigen om op Concordia hun prijs op te komen halen. Indien verhinderd zal de prijs thuis bezorgd kunnen worden. Bij de eindtrekking hopen we dat er veel loten bezitters aanwezig zullen zijn zodat de prijzen direct overhandigd kunnen worden. Over het precieze hoe en wat zal in de maanden van de trekkingen meer communicatie volgen

Vraag:
Hoe blijf ik op de hoogte van alles wat er speelt?
Antwoord:
Houdt de website pagina’s nauwlettend in de gaten daar vind je al de informatie en het nieuws over loterij, tevens zal er een Facebook pagina komen met veel informatie en tevens zal op regelmatige momenten een nieuwsbrief onder de leden verspreidt worden.

Vraag:
Ik heb een bedrijf. Kan ik loten ook zakelijk kopen?
Antwoord:
Ja, we zorgen dat bij het intekenen er een mogelijkheid is waarop je kan aangeven of het particulier dan wel zakelijk is. Het zakelijk kopen van loten kan zonder btw afdracht. De koper van het lot ontvangt tevens een factuur.

Vraag:
Ik wil ondanks de mogelijkheid van betalen via de bank met IDeal toch liever betalen met cash geld. Bestaat deze mogelijkheid?
Antwoord:
Als organisatie hebben we het liefst dat de betalingen direct via de bank lopen maar er komt een mogelijkheid om toch loten op Concordia te kopen via een PIN transactie of met cash geld.