Reglement Bardiensten

Alle sportende leden van Concordia worden aangemoedigd om periodiek bardienst te doen. Dit draagt bij aan het verenigingsgevoel. Klik hier voor het barreglement. Onderstaand een korte samenvatting van de spelregels  

ALGEMEEN 

 

 • Bardienst vindt plaats in barploegverband.  Klik hier voor het schema van de barploegen.  

 • Leden die meerdere sporten beoefenen kunnen voor maximaal 5 bardiensten worden ingedeeld. Vrijgesteld van bardienst zijn basisleden en jeugdleden.  

 • De duur van een bardienst is maximaal 3 uur. 

 • Leden die bardienst doen krijgen een korting op de basiscontributie. 

 • Leden die geen bardienst willen doen, dienen dit op te geven bij de ledenadministratie. Zij betalen vervolgens de volle basiscontributie. 

 • Een verzoek tot ontheffing van de bardienst door bijzondere persoonlijke omstandigheden wordt beoordeeld door de barcoördinator (bardienst@concordiadelft.nl) en door hem/haar gemeld bij het algemeen bestuur. 

TAKEN 

 • De bardienstmedewerker doet alle voorkomende horecataken en zorgt ervoor dat na afloop van de bardienst de keuken en de clubruimte opgeruimd worden achtergelaten. 

 • Achter de bar in de map ‘Barzaken’ bevindt zich een overzicht van de taken. 

 • De barmedewerker tekent op de lijst achter de bar aan dat de bardienst is vervuld.  

 • Na afloop van de periode dat een barploeg dienst heeft gehad, wordt door de barploegbaas op de lijst gecontroleerd of iedereen daadwerkelijk bardienst heeft gedaan. De barploegbaas meldt afwijkingen aan de barcoördinator. 

INDELING 

 • De bardienstindeling (het barrooster) wordt gemaakt door de barcoördinator. 

 • De bardienstindeling wordt op de website www.concordiadelft.nl bekendgemaakt. N.B. Het barrooster kan alleen bekeken worden indien men is ingelogd. Klik hier om direct naar de handleiding te gaan. 

 • De ploegbaas stuurt ca. twee weken tevoren een uitnodiging als reminder.  

 • Tennisleden die in het tennispaviljoen bardienst doen kunnen online zelf hun bardiensten inplannen. Niet alle onderstaande informatie is daarom verder van toepassing op hen. Ga hiervoor op de website naar de afdeling Tennis. 

 • De bardiensten worden per barploeg over een week ingedeeld.  

 • Elke barploeg heeft een vaste barploegbaas. Met aangegeven voorkeuren voor tijd en dag in de week wordt zo veel mogelijk rekening gehouden. 

 • Indien een lid op het ingedeelde tijdstip niet in staat is zijn/haar bardienst te vervullen is hij/zij verplicht zelf voor vervanging door een andere Concordiaan te zorgen. Noch de barcoördinatie noch de barploegbaas zoekt een vervanger. 

 • Het makkelijkst ruilt men door op het barrooster op de website in een andere week op dezelfde dag en tijd dat men staat ingepland te kijken en die persoon te vragen te ruilen. 

 • Bij onverhoopte verhindering, is er nog de mogelijkheid dat de barcoördinator een betaalde kracht inschakelt. De kosten hiervoor komen voor rekening van het lid dat verhinderd is. Men krijgt hiervoor een rekening toegestuurd en het bedrag moet per omgaande overgemaakt worden en moet tenminste 3 dagen vóór de geplande bardienst op de rekening van Concordia te zijn bijgeschreven. 

 • Wijzigingen dienen altijd aan de barcoördinatoren (bardienst@concordiadelft.nl) gemeld te worden, met kopie naar de betreffende barploegbaas/-bazen. De barcoördinatoren en/of barploegbaas verwerkt de wijziging in de aftekenlijst achter de bar. 

VERZUIM 

 • Indien een barmedewerker niet verschijnt (no show) wordt in principe een (gedeelte van) de korting op de contributie gedaan gemaakt (behoudens de mogelijkheid van vervangende bardiensten, dit ter beoordeling van de barcoördinator). 

 • Bij herhaling wordt resterende korting ongedaan gemaakt en wordt het betreffende lid wordt niet meer ingedeeld voor bardienst.  

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 

(versie 21 maart 2024/MS) 

Downloads: