Sponsorcommissie

De sponsorcommissie heeft zich ten doel gesteld het genereren van gelden ten behoeve van de multisportvereniging dsv Concordia. Met de gelden die bijeengebracht worden, kan Concordia de kwaliteit aan haar leden blijven bieden die zij nodig acht als het gaat om de sportbeoefening en alle randvoorwaarden die daarbij nodig zijn. De vereniging kent al sinds lange tijd diverse vormen van sponsoring die nog steeds zorgen voor de nodige financiële steun en waarbij ook gebleken is dat het geld oplevert aan de onderneming, daar reclame-uitingen op en bij Concordia een groot bereik hebben vanwege de omvang van de vereniging.
Een Concordiaan zal immers in eerste instantie op zoek gaan naar een bedrijf dat zijn/haar club goedgezind is. De vormen van clubsponsoring die succesvol zijn gebleken, zullen natuurlijk blijven maar er zullen ook nieuwe vormen nodig zijn om aan alle behoeften te kunnen voldoen. Zo zijn er naast de Business Club van nu (die verenigingsbreed sponsorgelden oplevert) ook gerichte sponsorinitiatieven. Hierbij valt te denken aan vormen als toernooisponsoring, shirtsponsoring,  etc…
De diverse sponsoropties zijn beschreven in de diverse sponsor pagina’s.

De samenstelling van de sponsorcommissie is:

  • Alex Veldhof (06 1190  7731)
  • Frans van Dorsten
  • Richard Jongeneel
  • Rene Mostert


Vragen over sponsormogelijkheden: sponsor@concordiadelft.nl

Webcontent: webmaster@concordiadelft.nl