VOG beleid Concordia

Concordia vindt het belangrijk dat de club een veilige plek is voor minderjarige spelers. Daarbij hoort ook dat de club zich inspant om te voorkomen dat er ongewenste intimiteiten plaats kunnen vinden tussen volwassenen en spelers.

In dat kader gaat de voetbalafdeling van Concordia van haar trainers en begeleiders vragen om een gedragscode te ondertekenen. Die gedragscode is te vinden op de Concordia website. Als eerste zal dat gevraagd gaan worden van de betaalde jeugdtrainers. Daarna zal het gefaseerd ook ingevoerd worden voor de andere jeugdtrainers en begeleiders.

Omdat een gedragscode niet perse voldoende is, gaat de voetbalafdeling aan diegene die met de minderjarigen werken ook vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. In zo'n verklaring staat of de betroffen persoon ooit met justitie in aanraking is geweest in verband met ongewenste intimiteiten. De verklaring wordt (voor sportclubs gratis) afgegeven door de overheid. Concordia zal het aanvragen van zo'n verklaring maximaal faciliteren. Ook dit zal gefaseerd ingevoerd worden, te beginnen met de betaalde trainers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator (vog@concordiadelft.nl).