Vertrouwenscontactpersonen

Concordia heeft een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor vragen of een melding over grensoverschrijdend gedrag. Bij grensoverschrijdend gedrag kun je bijvoorbeeld denken aan pesten, agressie en geweld, sexuele intimidatie en discriminatie.

Vragen/meldingen over grensoverschrijdend gedrag bij Concordia

Wil je een melding maken van of heb je een vraag over grensoverschrijdend gedrag? Via de e-mail kan je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen van Concordia. Je ontvangt uiterlijk binnen 48 uur een reactie. 

De contactpersonen:
Anne ter Steege
Madlenka van Lijf 
Mail:  vertrouwenscontactpersoon@concordiadelft.nl
Bovenstaande VCP-ers zijn vrijwilligers en hebben beiden een kind dat lid is van Concordia.

 
Anne ter Steege                                              Madlenka van Lijf

 Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden -sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur - met een melding of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de vereniging of bond preventieve maatregelen neemt.

De vertrouwenscontactpersonen behandelen de klachten niet inhoudelijk, maar zoeken samen met jou de weg naar de  oplossing. Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te bieden. Ook kunnen de VCP-ers je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. Deze mensen zijn getraind om inhoudelijke begeleiding te bieden. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. 

VertrouwelijkheidEen gesprek met de VCP is vertrouwelijk, behalve bij de onderstaande redenen:

  • uitdrukkelijke (indien mogelijk schriftelijke) toestemming van de melder.
  • indien er sprake is van een strafbaar feit.
  • indien de veiligheid van leden aantoonbaar in het geding is.

De NOC*NSF stelde een functieprofiel en een document over de taken en verantwoordelijkheden van de VCP op: 
cvsn-verantwoordelijkheden-kaders-en-werkwijze-vcp-vereniging-vcp-v-2021-2.pdf (centrumveiligesport.nl)
cvsn-functieprofiel-vcp-vereniging-vcp-v-2021.pdf (centrumveiligesport.nl)

Centrum Veilige Sport - NOC*NSF

De KNVB werkt nauw samen met het Centrum Veilige Sport. Hier kun je terecht via onderstaande gegevens.
Tel: 0900-2025590
Mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl
Speak-up (anoniem): speak-up