Concordia tot en met 6 april dicht!

Door de recente besluiten van de overheid zal het sportcomplex en het clubhuis tot en met 6 april 2020 gesloten zijn.

 

Dit betekent dat naast de afgelasting van wedstrijden ook alle clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en evenementen zijn afgelast. 

Voor alle duidelijkheid: dit geldt ook voor cricketers, tennissers, golfers of gebruikers van de het biljart. Zij sporten weliswaar in kleiner verband maar ook daar zijn contactmomenten en die moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Voor golfers geldt in het bijzonder dat veel leden qua leeftijd in de kwetsbare groep vallen en deze groep wordt door het RIVM geadviseerd contacten te beperken.

Nu ook de scholen dichtgaan doen we een beroep op jeugdleden en ouders om niet naar Concordia te komen om daar te gaan voetballen.

We zullen de leden via de website op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. 

 

Heeft u vragen dan kunt u die mailen naar voorzitter@concordiadelft.nl.

 

Mededelingen overzicht