Sporten bij Concordia kan weer onder voorwaarden vanaf 11 mei 2020.

Nadat we twee weken geleden zijn gestart met aangepast trainen voor de voetbal- en tennisjeugd gaan we als Concordia vanaf 11 mei 2020 weer sport bieden aan volwassenen. Omdat wij een multi-sport vereniging zijn doen we dat gecoördineerd en gefaseerd. We volgen de protocollen zoals die door de sportbonden zijn aangegeven. Vanuit de sportafdelingen ontvangen de leden zo spoedig mogelijk nadere instructies over veldindeling, trainingsschema’s en reservering mogelijkheden.

We verwachten voor maandag 11 mei toestemming van de gemeente Delft te krijgen om weer te kunnen gaan sporten. Mocht die niet op tijd gegeven worden dan informeren we de leden wanneer er wel kan worden gestart.

Op hoofdlijnen ziet de herstart voor de volwassenen er als volgt uit.

  • Bij voetbal starten de twee senioren selectieteams vanaf 12 mei. Alle andere seniorenteams starten vanaf 25 mei met een aangepast trainingsschema voor zowel jeugd als senioren. Met vertegenwoordigers van de seniorenteams zal nog overleg plaatsvinden.
  • Voor cricket zal op zaterdagen en zondagen ruimte worden gemaakt te beginnen vanaf zaterdag 16 mei. Gebruik van de cricket-kooi door de week is mogelijk maar wanneer precies moet nog worden vastgesteld in overleg met voetbal.
  • Golf start op 11 mei op de par 3 baan, de drivingrange en met lessen. Bij golf hanteren we een strak reserveringssysteem voor alle activiteiten. Leden moeten een dag van tevoren reserveren. Hoe we met greenfee spelers omgaan, wordt nog nader uitgewerkt. 
  • Tennis start ook op 11 mei. We hanteren het bestaande reserveringssysteem (het afhangen) en dat kan alleen vooraf online worden gedaan en niet via het afhangbord op de locatie..
  • Het clubhuis en kleedkamers blijven dicht en alleen in noodgevallen kan men gebruik maken van het toilet. Trainers hebben toegang tot het clubhuis voor EHBO en AED. Wij zetten ook meerdere vrijwilligers in per dag om e.e.a. in goede banen te leiden. Zij dragen speciale hesjes. Desinfecterende middelen zijn ruim voorradig.
  • We hebben, nu alle sporten opengaan, ook een Corona-coördinator aangewezen. Dit is Dick Schoorl. Hij ondersteunt de sportafdelingen op verschillende gebieden. Hij is onze verenigingsmanager en verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de accommodatie en het clubhuis.
  • Voor voetbal en cricket gebruiken we de Brasserskade als in- en uitgang. Nadat de spelers binnen zijn wordt het hek weer gesloten. Tennis- en golfleden gebruiken de Sportring als in- en uitgang.
  • Voor golf hebben we een aangepast routeschema. Naast de ingang kan direct op afslag 5 worden gestart met golfen op de Par3 baan. Daar eindigt de route ook. Golfers kunnen daarna direct weer het sportpark verlaten. Ook hebben we voor golf controle bij het hek door vrijwilligers. Voor de drivingrange en lessen zal een looproute worden aangegeven.

Met MIDI en de DKIJV is contact gezocht om verkeersstromen via de Sportring te reguleren.

Wij verkennen de komende weken wat we tijdens de zomervakantie periode zouden kunnen doen voor jeugdleden en ouders. Medio juni nemen we daar een besluit over. Dit heeft te maken met de verwachting dat veel Nederlanders tijdens de zomervakantie in eigen land zullen blijven.

Voor ons jeugdkamp besluiten we eind mei of dit doorgang kan vinden.

Het bestuur zal de situatie de komende weken regelmatig evalueren en roept de leden op zich te houden aan de basisregels zoals o.a. 1,5 meter afstand houden, hygiëne maatregelen in acht nemen en bij klachten thuis te blijven. Als we dat samendoen kunnen we blijven sporten en voorkomen we verdere uitbraak van het virus.

Nogmaals, het is niet toegestaan zonder reservering te gaan golfen en tennissen of buiten de trainingstijden te voetballen.

Omdat we op verschillende tijden ongewenste bezoekers op ons sportpark aantreffen, hebben we een bewakingsbedrijf opdracht gegeven om regelmatig te surveilleren en ongewenste bezoekers van het sportpark te verwijderen. Wij hopen dat dat helpt en verdere schade aan onze mooie accommodatie voorkomt. We hebben de gemeente gevraagd om mee te denken hoe we dit ongewenste gedrag kunnen voorkomen. Ook ligt er een verzoek om bij te dragen in de extra kosten van de beveiliging.

Heb je nog vragen dan kun je die mailen naar voorzitter@concordiadelft.nl

Tot slot: we moeten het samendoen, gebruik vooral het gezonde verstand en spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Als we dat doen kunnen we blijven sporten.

Pas goed op jezelf en zorg voor elkaar!

Mededelingen overzicht