Voorbereidingen Jeugdvoetbal seizoen 2020-2021

Door het abrupte einde van dit seizoen is de weg 'vrij' om de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2020-2021 te starten. De hoofdtrainers zijn allemaal aangesteld. In dit bericht wat eerste informatie hoe de voorbereidingen zullen verlopen en wie de verantwoordelijken zijn.

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen gaan in de volgende etappes:

 1. Inventarisatie spelers seizoen 2020-2021 (coördinatoren en hoofdtrainers in samenwerking met teamleiders) tot uiterlijk eind april
 2. Selectieproces van de selectie teams door Hoofdtrainers (in samenwerking met technisch coördinator Wim van Zinnen en Bestuurslid Technische Zaken a.i. Sierk Coolsma) tot uiterlijk eind mei (indien mogelijk zullen vanaf 29 april (afhankelijk van het kabinetsbesluit) trainingen en oefenwedstrijden worden georganiseerd).
 3. Indelingen van breedte teams zullen tot uiterlijk 15 juni worden gedaan.
 4. In de 2e helft van juni zullen de selecties en indelingen van de breedte teams worden bekend gemaakt tijdens ouder informatie bijeenkomsten dan wel door schriftelijke informatie door de coördinator.

Hoofdtrainers / Coördinatoren zijn:

 • MO19 - Diana Pereira & Sara Peters / Maarten vd Wal
 • MO17-MO15 - Jeroen Koppendraaier / nog niet bekend
 • O19 - Wessel van der Brugge / Maartje van Vondelen
 • O17 - Owen Maas / Remco Doedée
 • O16 - Andy Wassenburg / Cynthia van Beek
 • O15 - Arjan Ras / Cynthia van Beek
 • O14 - Roan Heuff / Cynthia van Beek a.i.
 • O13 - Rens Boenders / Bram van Straalen a.i.
 • O12 - Mark Bosua / Helena Caessens
 • O11 - Mark Bosua / Nanda Schneider & Jan Paul Buitink
 • O10 - Ronald Stok / Jerome Kolste
 • O9 - Ronald Stok / Martine Bellekom
 • O8 - Ronald Stok / Bernadette Weevers-Stous

Hoofdtrainers O19-O13 zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van trainingen komend seizoen van alle teams in de leeftijdscategorie. Gedurende het seizoen zijn zij ook verantwoordelijk voor het trainen en coachen van de selectie teams (1e team per jaargroep)

Hoofdtrainers O12-O8 zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van trainingen komend seizoen. Zij zullen samen met de Technisch Jeugd Coördinator (Ronald Stok) en het bestuurslid Technische Zaken a.i. (Sierk Coolsma) selectie trainers aanstellen voor de selectie teams (1e team per jaargroep)

Vragen over dit proces kunnen in 1e instantie gesteld worden aan de Hoofdtrainers en Coördinatoren.

Mededelingen Overzicht