Trainingen aan de hand van NOC*NSF protocol

Vanaf woensdag 29 april zullen de trainingen voor de jeugd weer beginnen, aan de hand van de richtlijnen van de RIVM en het protocol van NOC*NSF. Wij zijn nog wel in afwachting van goedkeuring van de Gemeente Delft hiervoor. In dit artikel meer uitleg hoe we dit willen organiseren.

Naar aanleiding van de besluiten van het Kabinet is het voor sportverenigingen weer mogelijk trainingen te organiseren voor jeugdleden. Vanaf woensdag 29 april mag de jeugd van Concordia weer gaan trainen (nog even afhangende van goedkeuring van de Gemeente Delft). Via dit artikel willen we jullie informeren over hoe wij bij Concordia hiermee om zullen gaan (deze is ook verzonden in WhatsApp berichten via de leiders). Uiteraard gaan we daarbij uit wat de richtlijnen van de overheid -en specifiek die van de RIVM- zijn en het protocol van de NOC*NSF. 

Trainingen voor de groepen Mini-F en O8 t/m O12

 • kunnen normaal worden gegeven zonder verdere restricties; een team zal worden getraind door maximaal 1 volwassene die ten allen tijden 1,5 meter afstand dient te houden van de kinderen
 • trainingen vinden plaats op de normale tijden tenzij de hoofdtrainer hiervoor andere aanwijzingen geeft
 • de teams trainen in de groepen waarin ze het seizoen 2019-2020 zijn ingedeeld
 • de hoofdtrainers zijn Rens Boenders (Mini-F), Marijn de Koeijer (O8 t/m O10 op maandagen), Rob Maas en Roy Witteman (O8 t/m O10 op woensdagen) en Mark Bosua (O11/O12 op maand- en woensdagen)
 • op woensdagen zal geen training worden verzorgd door ROC Mondriaan, de trainingen voor de O8, O9 en O10 wordt verzorgd door ouders; als er geen ouder is voor een team is er geen training
 • trainingen zijn niet verplicht, indien je niet wil/kan trainen graag doorgeven aan de hoofdtrainer
 • aanvullende praktische zaken rondom de trainingen per leeftijdscategorie zullen door de coördinatoren gedeeld worden.

Trainingen voor de groepen JG en O13 t/m O19

 • kunnen worden gegeven op basis van de 1,5 meter afstand regel, de jongeren mogen ook niet binnen die afstand met elkaar zijn voor en na de trainingen; een team zal worden getraind door maximaal 1 volwassene
 • trainingen vinden plaats op de normale tijden tenzij de hoofdtrainer hiervoor andere aanwijzingen geeft
 • de teams trainen in de groepen waarin ze het seizoen 2019-2020 zijn ingedeeld
 • de hoofdtrainers zijn Wim van Zinnen (JG), Owen Maas (O13), Laurens Sandell (MO13), Wessel vd Brugge (O14 selectie), Arjan Ras (O15 selectie), Nabil Alaoui (O14/O15 breedte), Jeroen Koppendraaier (MO15), Chris van Beekum (O17 selectie), Huub Bouman (O17 breedte), John de Letter (O19 selectie), Geert van Dort (O19 breedte) en Maarten vd Wal (MO19)
 • trainingen zijn niet verplicht, indien je niet wil/kan trainen graag doorgeven aan de hoofdtrainer
 • aanvullende praktische zaken rondom de trainingen per leeftijdscategorie zullen door de coördinatoren gedeeld worden.

We hebben besloten de trainingen ook in de meivakantie doorgang te laten vinden. De kinderen hebben al lang genoeg niet kunnen trainen.

Trainingen van alle andere groepen (Senioren, Veteranen en Selectie) zijn niet toegestaan. Trainingen kunnen worden uitgevoerd op de velden 8, 9 en 5. Veld 10 is ingezaaid en kan niet worden betreden.

De volgende regels zullen gelden:

Voor de spelers:

 • Kom alleen naar de training (de jongste spelers kunnen uiteraard door de ouders gebracht worden).
 • Zorg dat je in trainingskleding naar Concordia gaat en maak geen gebruik van de douches bij Concordia.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar Concordia en verlaat direct na de training het sportterrein en blijf daar niet “hangen”. Hierdoor komen de verschillende trainingsgroepen elkaar niet tegen.
 • Neem een bidon met drinken mee, want er wordt geen limonade verstrekt.

Voor de ouders:

 • Probeer het brengen van jullie kinderen naar de training in een zo kort mogelijk tijdsbestek te doen. Maak geen praatjes met andere ouders en vertrek direct nadat jullie je kind hebben gebracht en gehaald.
 • Tijdens de trainingen zijn er geen ouders op en rondom en sportpark. Per leeftijdscategorie zal er 1 ouder aanwezig zijn om toezicht te houden. De coördinatoren zullen bepalen wie dat is.
 • Kom niet te lang van te voren naar het sportpark om uw jullie kind bij de training op te halen en houd afstand van de andere ouders.
 • Als je je kind met de auto komt halen, blijf dan zo lang mogelijk in de auto wachten tot de training is afgelopen.
 • De auto’s kunnen enkel langs de Brasserskade geparkeerd worden en niet op het parkeerterreintje bij de ingang van het sportpark.

Deze regels gelden tot 20 mei, aan de hand van eventuele beslissingen vanuit de overheid kan hiervan afgeweken worden. Indien deze regels (en de algemene maatregelen vanuit de overheid) niet worden nageleefd zal Concordia per direct de trainingen stopzetten voor de betreffende leeftijdscategorie.

Afmeldingen vanwege een COVID-19 besmetting kunnen gemeld worden bij het bestuurslid Jeugdvoetbal jeugdvoetbalzaken@concordiadelft.nl. Hij zal deze vertrouwelijk behandelen.

Er zal na 2 weken een evaluatie plaatsvinden, indien dit leidt tot beslissingen worden jullie geïnformeerd

Er is een landelijk protocol opgesteld dat via deze link te vinden is: NOC*NSF sportprotocol Lees dit rustig door, want hier staan zinvolle zaken in, zoals de protocollen bij ziekteverschijnselen.

Verdere vragen kunnen aan ons gesteld worden.

Met vriendelijke groet,

Sierk Coolsma, voorzitter Voetbal, voorzittervoetbal@concordiadelft.nl 

Bram van Straalen, bestuurslid Jeugdvoetbal, jeugdvoetbalzaken@concordiadelft.nl

Mededelingen overzicht