Aangepaste Regels voor qualifying ronden bij de herstart van Golf

Na de recente opening van de golfbaan en de herstart van het golfspel onder de coronaregels kunnen onder bepaalde voorwaarden ook weer qualifying ronden worden gelopen. De Regelcommissie van de NGF heeft de toegestane aanpassingen samengevat in een document dat u kunt vinden met deze link.

Regels & Handicaps Overzicht