Clubhuis en terras weer open op 1 juli!

Zoals aangekondigd mogen sportkantines eerder dan verwacht weer open. Wel zullen we aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Deze staan in onderstaand protocol. Rekening houdend met de 1,5 afstand kunnen er per 1 juli 30 personen in het clubhuis en ca. 30 op het terras. Er zullen geen losse stoelen staan op het terras. Graag rekening houden met de regels en als we allemaal meewerken dan kunnen we het clubhuis ook openhouden.

Protocol openstelling clubhuis en terras van Concordia per 1 juli 2020

1.    Inleiding

Dit protocol is opgesteld om duidelijk te maken welke voorzorgsmaatregelen we treffen als vereniging en wat de regels zijn voor het weer openstellen van het clubhuis en terras. Als referentie is het protocol van de Horecabranche gebruikt met een lokale vertaling. Ook is rekening gehouden met de landelijke versoepelingen per 1 juli 2020.

Het clubhuis is weer toegankelijk voor sporters en toeschouwers en/of ouders van jeugdleden vanaf 1 juli 2020. Via de nieuwsbrief en website zal dit protocol worden gecommuniceerd naar alle leden en gebruikers van de sportaccommodatie. 

2.    Protocol bepalingen

·      Algemene richtlijnen voor de vereniging 

Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Dat geldt zowel binnen als buiten, voor vrijwilligers, leden, gasten, maar ook bezorgers en leveranciers. 

Handhaaf met toezicht op naleving van de regels. Als de verenigingsmanager of bestuursleden niet aanwezig zijn, dan is de barmedewerker daarvoor eindverantwoordelijk.

Wees extra alert op de regels van sociale hygiëne in relatie tot waarborgen van de 1,5 meter. Sociale hygiëne betekent: 'Dat mensen rekening met elkaar houden en respect hebben voor elkaars lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Zorg voor maximale bedrijfshygiëne, vooral in de keuken, sanitaire voorzieningen en de pinterminals.

Reinig tafels en stoelen grondig als gasten het clubhuis en/of terras hebben verlaten. Instrueer de barmedewerkers over de hygiënische maatregelen (bv. handen wassen) die zij in acht moeten nemen, voorzie ze van hygiënische hulpmiddelen (bijvoorbeeld desinfecterende middelen en eventueel mondkapjes en handschoenen).

Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd. 

·    Algemene richtlijnen voor de barmedewerkers en keukenpersoneel: 

 • Als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt; blijf thuis en kom niet werken.
 • Leg de hygiëneregels en de procedure rond uitserveren en afruimen aan de gasten uit bij het opnemen van de bestelling. 
 • Houd 1,5m afstand, zowel in de ruimten waar alleen het bar- en keukenpersoneel komt (bijvoorbeeld de keuken) als in de ruimten waar ook gasten komen.
 • Wijs zowel gasten als je collega’s er op als de regels niet na worden geleefd. 

·      Algemene richtlijnen voor de leden en gasten:

 • Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
 • De vereniging kan leden en/of gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de verenigingsmanager, bestuursleden en/of barmedewerker op.
 • Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.
 • Aan een tafel in het clubhuis mogen maximaal 2 personen zitten, aan de stamtafel maximaal 6 personen. Aan de bar mogen geen gasten zitten of staan nadat bestelling is gedaan.
 • Op het terras mag je alleen zitten op de aangegeven plekken, als er ruimte is voor staplekken kun je ook staan echter met inachtneming van de 1,5 meter.
 • Was bij binnenkomst grondig je handen bij de paal bij de ingang.
 • Was na het toiletbezoek grondig je handen.
 • Betaal contactloos (pin of mobiel).
 • Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van Concordia en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het clubhuis en terras worden ontzegd. Schade die Concordia lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald. 

·        Algemene richtlijnen voor leveranciers 

 • Kom niet met verkoudheids- en/of griepklachten. Houd 1,5 meter afstand van de medewerkers die de goederen in ontvangst nemen.
 • Laad de goederen uit en zet deze op een daar voor aangewezen plaats inclusief pakbon en neem zelf 1,5 meter afstand van deze plek.
 • Informeer Concordia over de maatregelen die jij als leverancier neemt om besmetting te voorkomen. 

·  Toezicht en naleving van de protocolregels 

 • De veiligheid van de leden, gasten, vrijwilligers en leveranciers staat centraal bij onze protocolregels.
 • Er zijn voldoende medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de naleving van het protocol en die dit ook actief controleren.  

3.    Logistiek/Inrichting

Uitgangspunt is het aantal bezoekers dat wij met inachtneming van de 1,5 meter op een verantwoorde wijze kunnen faciliteren.

Wij gaan vooralsnog uit van maximaal 30 bezoekers in het clubhuis en eveneens maximaal 30 bezoekers op het terras.

Er wordt een looproute gecreëerd via de hoofdingang naar toiletten en clubhuis en aansluitend via de zijingang naar het terras. Er geldt éénrichtingsverkeer. Het clubhuis is vanaf het terras uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang

Met aanwijzingsborden zal de richting worden aangegeven

Er worden 30 zitplaatsen gerealiseerd, 2 per tafel(tje) en de stamtafel met maximaal 6 zitplaatsen

Barkrukken worden verwijderd, voor de bar worden plekken gemarkeerd, 2 plekken voor betalingen en uitserveren, boven bar wordt een plastic spatscherm aangebracht

Voor het terras geldt eveneens dat er maximaal 30 zitplaatsen worden gerealiseerd. Op de bestaande banken kunnen maximaal 4 personen zitten. Er worden een aantal banken en tafels bijgeplaatst. Er staan geen losse stoelen en tafels op het terras. 

4.    Hygiëne/schoonmaak:

Bij de hoofdingang worden twee pilaren met desinfectie materiaal geplaatst. Toiletten wordt extra gereinigd en voorzien van desinfecterende gel en voldoende papieren handdoekjes.

Barmedewerkers maken na vertrek van gasten tafels schoon, bar en pinapparaten worden door hen regelmatig gedesinfecteerd. Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM. Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden. Gebruikt servies wordt direct in de afwasmachine gewassen (ook bierglazen). Dit neemt een paar minuten in beslag. Bar en keuken zijn uitsluitend toegankelijk voor barmedewerkers. Het luik bij de bar is altijd gesloten en dient als uitgifte plek. Drankjes en broodjes e.d. worden uitgeserveerd via de uitgifteplek.

5.    Openingstijden/Gebruik:

Het Clubhuis is dagelijks geopend vanaf 09.00 uur. De verenigingsmanager opent op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, het schoonmaakbedrijf op vrijdag en de barploegbazen op zaterdag en zondag.

Het schema voor sluiting is in principe tijdens de zomermaanden tot aan start nieuwe voetbalseizoen: maandag 21.00, dinsdag 21.00, woensdag 24.00, donderdag (clubavond) 24.00, vrijdag 21.00, zaterdag/zondag 18.00. 

Voor alle sporten wordt met ingang van 1 juli de ingang aan de Brasserskade weer gebruikt via het loophek dat tijdens openstelling open zal zijn.

De bouwplaats bij de ingang zal met hekken zijn afgesloten. Het is verboden de bouwplaats te betreden. Vooralsnog blijven de kleedkamers gesloten tot het begin van het nieuwe voetbalseizoen begin augustus 2020.

Gebruik golfbaan is weer via gebruikelijk inschrijven in clubhuis. 

Met ingang van 1 juli is het ook weer mogelijk om een Happy Hour Golf te organiseren, rekening houdend met een maximaal aantal plaatsen in clubhuis en terras (ca 60), koken in overleg met de verenigingsmanager, ook hiervoor gelden de hygiëne maatregelen.

Speciale bijeenkomsten in clubhuis en terras uitsluitend na reservering bij de verenigingsmanager.

6.    Assortiment:

Het volledige aanbod aan drank en verpakte koeken, repen, chips, snoep, ijs is beschikbaar.

Het aanbod vanuit de keuken wordt beperkt tot tosti's en frituur (patat, broodjes kroket e.d.). Luxebroodjes pas vanaf medio augustus.

Op verzoek kunnen er luxebroodjes worden gemaakt (voor groepen), mits 1 week vooraf bij de verenigingsmanager besteld. Op donderdagen (herendag) is er ook altijd soep van de dag. Luxebroodjes worden gemaakt door vaste keukenmedewerkers, verenigingsmanagers zorgen voor de evt. noodzakelijke voorbereiding.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur 25 juni 2020

Mededelingen Overzicht