Oproep kandidaten "barploegbaas"

Binnen de barorganisatie zijn er een aantal vacatures voor “Barploegbaas”. Dit is een belangrijke functie in de opzet van de bardienst. De barploegbaas is 3 tot 4 keer per jaar gedurende een week het aanspreekpunt voor de barmedewerkers die in een betreffende week zijn ingedeeld. Kandidaten worden verzocht zich te melden via voorzitter@concordiadelft.nl  

De tijdsbesteding is beperkt en kan voor een groot deel vanuit huis worden uitgevoerd. De taakomschrijving is als volgt:

Taken en Verantwoordelijkheden van de Barploegbaas 

  • De barploegbaas heeft het ene jaar 3 en het volgende jaar 4 keer (om en om) gedurende een week de verantwoordelijkheid voor het verrichten van bardienst door de leden van zijn ploeg.
  • Daartoe krijgt hij ca. 2 weken voor de aanvang een conceptoverzicht van die week en de zondag ervoor de definitieve lijst.
  • De ploegbaas stuurt zijn leden een reminder, inclusief het conceptrooster, en vraagt om een bevestiging.
  • Hij is verantwoordelijk voor het openen en afsluiten van het clubhuis. De uitvoering van voornoemde taken zal door de bardienst coördinator zoveel mogelijk bij anderen worden ondergebracht en worden gemeld aan de barploegbaas. Het openen op zaterdag wordt in het voetbalseizoen door de velddienst gedaan.
  • Voor vragen en het melden van onregelmatigheden is de barploegbaas het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers.
  • Wijzigingen in het rooster worden door de barploegbaas op het overzicht achter de bar aangebracht.
  • Nieuwe leden worden wegwijs gemaakt door zijn/haar barploegbaas.
  • De barploegbaas controleert aan het eind van de week of alle medewerkers bardienst hebben gedaan. Aan degenen die verzuimd hebben stuurt hij/zij een bericht met de vraag waarom verzuimd is. Bij geen of onvoldoende antwoord vindt overleg plaats met de barcoördinator.
  • De barploegbaas kan taken delegeren aan zijn barploeg medewerkers.
Mededelingen Overzicht