Update Corona maatregelen

UPDATE 28 APRIL 2021

Vanaf 15 december geldt een “verdergaande lock down”. Vanaf 3 maart mag er weer in teamverband gesport worden door jeugd en jong volwassenen tot 27 jaar en vanaf 16 maart mag er weer in groepen van 4 personen gesport worden vanaf de 27 jaar (met 1,5 meter afstand). De avondklok is vanaf 28 april niet meer van toepassing. Deze maatregelen blijven van kracht tot minimaal 10 mei 2021. Op 20 april heeft de overheid een update gegeven over het Openingsplan zoals gecommuniceerd op 13 april. Wat dit alles betekent binnen Concordia kan je lezen in deze Mededeling.

  • De kantine, kleedkamers en douches blijft tenminste dicht tot 11 mei 2021. Voor alle sporten zijn de competities opgeschort en toeschouwers op het sportpark zijn niet toegestaan.
  • Voetbal trainen voor spelers vanaf 27 jaar kan maar alleen in groepen van vier (4) personen en na overleg met het voetbalbestuur. Voetbaltrainingen of onderlinge wedstrijden binnen de club voor spelers tot en met 26 jaar zijn toegestaan. 
  • Golfen is toegestaan met de restrictie van maximaal 3 personen als groep bij Concordia.
  • Tennis is toegestaan, maar met de restrictie voor 27 jaar en ouder om toch vooral de 1,5 meter afstand in acht te nemen.
  • Tennis en Golflessen kunnen voor personen vanaf 27 jaar alleen met groepen van vier (4) personen gegeven worden onder leiding van een tennis leraar of Golf pro.

Om de regels te handhaven vragen we ieders medewerking. Specifieke info over het sporten zal door de betreffende sportafdeling worden gecommuniceerd als daar aanleiding toe is.Voor alle duidelijkheid: we gaan als Concordia niet de grenzen opzoeken van de nu aangekondigde maatregelen. Om alles in goede banen te leiden vragen we de voetbal jeugdteams om na de training direct weer het sportpark te verlaten. Neem zelf een bidon drinken mee want de kantine is dicht.

Van de ouders van voetbal- en tennisleden vragen we het volgende:

  • Probeer het afzetten van kinderen naar de training in een zo kort mogelijk tijdsbestek te doen; afzetten aan de Brasserskade of voor het hek
  • Kom niet te lang van te voren naar het sportpark om kinderen af te zetten of op te halen en houd afstand van de andere ouders
  • Maak geen praatjes met andere ouders en vertrek direct nadat jullie je kind hebben gebracht en gehaald
  • Tijdens de trainingen zijn er geen ouders als toeschouwer op het sportpark toegestaan 
  • Als je je kind met de auto komt halen, blijf dan in de auto wachten tot de training  is afgelopen.

Voor de golfers zal het mogelijk zijn om op alle dagen vanaf 09.00 uur te reserveren. Er kan van het toilet gebruik worden gemaakt in het clubgebouw. Groepen van meer dan 3 personen zijn niet toegestaan. Gebruik van de Driving Range, oefengreen en golfbaan is toegestaan echter met in achtneming van de 1,5 meter afstand. Na afloop van de ronde het sportpark weer direct verlaten. Gebruik van het terras is niet toegestaan.  

De bardiensten tot en met 10 mei 2021 komen te vervallen. Als we weer, in welke vorm dan ook, kunnen opstarten zal de dan van toepassing zijnde planning worden gecommuniceerd.

Vanaf 19 april is de Rijswijkse kinderopvang Up weer actief en maakt dus gebruik van het clubhuis.

Mededelingen Overzicht