Corona up-date vanaf 29 september 2020 om 18:00 uur.

Beste Concordia Golfleden,

Jullie hebben allen het bericht gekregen van Pieter, namens het algemeen bestuur, over de nieuwe ontwikkelingen en maatregelen betreffende Corona. Helaas weer een stap achteruit, maar met een goed doel: het virus terugdringen.

Het Golfbestuur staat hier volledig achter en vraagt ook met nadruk om je te houden aan alle maatregelen die zijn genoemd. Iedereen wil zo snel mogelijk weer terug naar vermindering van het virus, zodat ook de maatregelen weer kunnen worden versoepeld.

Zoals in het bericht staat gelden de nieuwe regels vanaf 29 september 2020 om 18.00 uur. Lees alle regels goed door, zodat je ze kan toepassen.

Regels waar golfers mee te maken hebben:

 De basisregels

       ·         Was je handen vaak met zeep.

·         Moet je hoesten of niezen? Doe dat dan in de binnenkant van je elleboog.

·         Geef niemand meer een hand. Ook geen zoen of een knuffel.

·         Gebruik papieren zakdoekjes. Gooi ze meteen weg als je ze hebt gebruikt.

·         Houd 1,5 meter afstand.

·         Bij klachten blijf thuis.

 Specifieke regels bij Concordia vanaf 29 september:

 ·         De sportkantine en terras, lees ons clubhuis en tennischalet, is m.i.v. 29 september 18.00 uur voor tenminste drie weken dicht.

·        Er mogen de komende drie weken geen toeschouwers aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden en dit geldt voor alle sporten.

·       Op 20 oktober is er een evaluatie moment en wordt bezien of de maatregelen het gewenste effect hebben of verder aangescherpt moeten worden. 

·       Voor de golfers zal het mogelijk zijn om op alle dagen vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur te reserveren in de hal van het clubhuis. Ook zijn de twee kleedkamers in het clubhuis op werkdagen beschikbaar en kan van het toilet gebruik worden gemaakt. Let op! Alles op 1,5 meter afstand.

·       Gebruik van de drivingrange, oefengreen en golfbaan is toegestaan echter na afloop van de ronde, het gebruik van de drivingrange en oefengreen,  het sportpark weer direct verlaten.

·       Gebruik van het terras is niet toegestaan.

·       Voor deelnemers heren- en damesdag moet tijdig van te voren bij de gebruikelijke contactpersonen opgegeven worden of je meedoet. De contactpersoon bericht dan welke tijd je op die dag kan spelen. Geen groepsvorming.

·      Voor deelnemers en begeleiders van onze MMV groep worden de extra regels via de contactpersoon MMV bekend gemaakt.

·       Voorlopig geen telefonische reservering.

·        Onderzocht wordt hoe greenfeespelers en introducees weer kunnen reserveren, spelen en betalen.

·         Marchals kunnen in de baan zijn en controleren. Volg altijd hun aanwijzingen op.

Heb je nog vragen dan kun je die mailen naar voorzittergolf@concordiadelft.nl

Tot slot: we blijven het samendoen, gebruik vooral het gezonde verstand en spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Als we dat doen kunnen we blijven golfen.

Pas goed op jezelf en zorg voor elkaar!

Rinus Kroon,

Namens het Golfbestuur Concordia

 

Mededelingen Overzicht