Heeft u de jaarlijkse enquête van Concordia en NGF al ingevuld?

Beste golfleden,

Hebben jullie de vorige week toegestuurde enquête van Players 1st al ingevuld. Een keer per jaar de beste gelegenheid om Concordia en onze golfbaan te beoordelen en verbeteringen aan te geven om ons golfplezier verder te vergroten. Doe het snel voor uzelf, uw golfcollega’s en de verschillende commissies van Concordia golf. 

Onlangs bent u weer uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse enquete over het wel en wee van Concordia Golf. Deze enquete wordt door de NGF (via Players1st) gehouden onder de vele deelnemende golfbanen. De gelegenheid voor u als golfer om uw mening te geven en aanbevelingen te doen ter verbetering van uw eigen golfbeleving. Het golfbestuur beveelt uw deelname van harte aan en zal de resultaten grondig bestuderen en de aanbevelingen zeker ter harte nemen. Tevens is dit een mooie gelegenheid om te zien waar onze Concordiabaan staat in vergelijking met de andere deelnemende golfbanen. Dus nogmaals: doe allen mee en vul de vragenlijst in. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Rinus, Suzanne, Erry en Theo

 

Nieuws Overzicht