Eindelijk een mooie uitbreiding van het Golfbestuur.

Wij delen jullie graag mee dat het Golfbestuur met ingang van 8 oktober 2020 is uitgebreid met Jan van der Pol.

In het Golfbestuur was al tijden versterking nodig op het gebied van evenementen, ledenwerving en behoud. 

Wij zijn blij dat Jan met zijn ervaring op een breed terrein deze taken op zich neemt.

Daarnaast zijn wij in verband met de huidige Corona-crisis constant bezig om o.a. de veiligheid van onze golfleden te verbeteren. Naast de belangrijke basisregels van het RIVM die toegepast (moeten) worden, is ook onderzocht welke mogelijkheden er nog meer zijn om drukte te vermijden. Een van de verbeteringen is om in de weekenden bij drukte zo weinig mogelijk gebruik te maken van zowel de ingang als het clubgebouw bij de Brasserskade.  

Wij hebben sinds een maand besprekingen met het bestuur van DKIJV over het tijdelijk huren van het clubgebouw DKIJV op de dagen/tijden dat wij het nodig zouden hebben. Na overleg en toestemming van het Algemeen Bestuur hebben wij toestemming om verder te gaan met alle besprekingen om in de weekenden het clubgebouw DKIJV te huren voor een vriendenprijs op de dagen dat het nodig is. Een voorwaarde is dat het goed georganiseerd en beheerd wordt. 

Het organiseren en beheren van het clubgebouw DKIJV is een zeer uitgebreide taak, die Jan ook naast de andere taken oppakt.  

Helaas ziet het er nog niet naar uit dat we in de weekenden het clubhuis DKIJV, de ingang van de Sportring en hole 6 als nieuwe starthole snel kunnen gebruiken. 

Jan is vol enthousiasme gestart om alles te organiseren, zodat we  snel het clubgebouw DKIJV kunnen gebruiken als de regels het weer toelaten. Binnenkort kunt U een bericht van Jan verwachten waarin nader op het gebruik van het clubgebouw DKIJV wordt ingegaan. 

Het Golfbestuur

Nieuws Overzicht