Henk Schaareman benoemd tot erelid

Met veel waardering voor zijn jarenlange verdienste voor Concordia is Henk Schaareman op 15 oktober 2020 benoemd tot erelid. Henk is inmiddels 32 jaar lid van Concordia en heeft o.a. jarenlang als penningmeester gefunctioneerd binnen zowel de vereniging als in de afgelopen 8 jaar, namens de vereniging, binnen het bestuur van de stichting exploitatie sportaccommodatie Concordia. 

 

Door zijn inzet en gedegen financiële beleid hebben de afgelopen jaren belangrijke investeringen in onze accommodatie kunnen plaatsvinden en staat de club er financieel goed voor. Daarnaast vervult Henk al jarenlang een belangrijke rol bij de organisatie van de herendag binnen de golfafdeling. Henk is samen met zijn vrouw Ank (die al 33 jaar lid is) een actieve golfer en zeer betrokken bij Concordia. 
Omdat de gezondheidstoestand van Henk zorgelijk is heeft het algemeen bestuur, vooruitlopend op een ALV, besloten Henk tot erelid te benoemen. Het erediploma is aan Henk persoonlijk uitgereikt en Ank is in de bloemen gezet. Henk was zichtbaar ontdaan en gaf aan dit als een enorme eer te ervaren. Het bestuur wenst Henk en Ank sterkte in de komende tijd.

 

 

 

Mededelingen Overzicht