Uitnodiging en stukken ALV maandag 16 november 2020

Na sondering van de leden is besloten om op maandag 16 november 2020 om 20.00 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering online te organiseren. Tijdens deze ALV zullen het jaarverslag, financiële verantwoording en samenstelling van het algemeen bestuur centraal staan. Ook zal een aanpassing van het huishoudelijk reglement worden voorgesteld. Het is een goed gebruik om tijdens de ALV mensen te onderscheiden die een bijzondere verdienste of prestatie hebben geleverd. Ook worden normaal gesproken in een lustrum jaar ereleden en leden van verdienste benoemd. Het bestuur heeft dit agendapunt niet opgenomen vanwege het karakter van een online vergadering. Op een later moment in 2021, als we weer in persoon in het clubhuis kunnen vergaderen, zal dit eventueel in een extra ALV alsnog worden gedaan. Op dat moment zullen ook de voordrachten bekend worden gemaakt.

De stukken voor de ALV zijn hier beschikbaar als je bent ingelogd op deze site. Mocht je je wachtwoord zijn vergeten dan kun je eenvoudig bovenaan de pagina een nieuw wachtwoord aanvragen.

Voor de online vergadering krijgen de leden volgende week een aparte uitnodiging via het bij ons bekende emailadres. Via het bij ons bekende mobiele telefoonnummer krijg je na aanmelding een SMS-code om toegang tot de vergadering te krijgen. Mocht het email adres of telefoonnummer gewijzigd zijn of niet aan ons zijn doorgegeven log dan in op deze site om je gegevens aan te passen. Doe dit deze week omdat volgende week op basis van de bij ons bekende gegevens de uitnodiging voor de online vergadering wordt verstuurd

Mededelingen Overzicht