Procedure harken en vlaggenstokken versoepeld

Hoera, vanaf 19 mei liggen de harken weer in of bij de bunkers. Ook mogen dan de vlaggenstokken weer worden aangeraakt of uit de hole worden genomen. Echter er bestaat nog steeds een klein tot zeer klein besmettingsrisico en daarom wordt u er ten stelligste op gewezen dat gebruik van harken en het aanraken van de vlaggenstok geheel voor eigen risico is. Voor het eventueel ontsmetten van de handen dient u zelf  materialen bij u te hebben.  

Het staat u nog steeds vrij wel of niet gebruik te maken van de harken of de vlaggenstok uit de hole te nemen. De inserts blijven dan ook voorlopig nog in de holes. Volgens het Coronaprotocol van de NGF zijn deze versoepelingen nu toegestaan. Wellicht ten overvloede wijst de Regelcommissie u erop, dat de bal in de bunker gespeeld moet worden zoals hij ligt of met 1 strafslag volgens de Regels eenmaal mag worden gedropt in de bunker of met 2 strafslagen buiten de bunker. U kunt natuurlijk ook terug naar de plaats waar de laatste slag is gedaan en met 1 strafslag daarvandaan spelen.

Nieuws Overzicht