Concordia Club van het Jaar 2021 in Delft

Concordia is gekozen als Club van het Jaar 2021 in de Gemeente Delft. In de provincie Zuid-Holland haalden we een top 10 plaats. Dat vervult ons met trots. We zijn alle deelnemers aan promotie filmpjes en natuurlijk iedereen die gestemd heeft dank verschuldigd om dit mogelijk te maken. Concordia heeft zich gepresenteerd als een vereniging die een hele leven lang -en maatschappelijk verantwoord- sporten mogelijk maakt. Presteren en plezier hebben gaan hand in hand bij Concordia. Wie je ook bent, waar je vandaan komt, hoe oud je ook bent, bij Concordia is er altijd een sport te beoefenen. Meer informatie over onze kandidaatstelling en de wapenfeiten van het afgelopen jaar vind je in dit bericht.

DSV Concordia is Club van het Jaar 2021 omdat …

deze omni sportvereniging (voetbal, cricket, tennis en golf) in het afgelopen corona jaar veerkracht heeft getoond. En die veerkracht kwam niet alleen onze eigen leden ten goede. Anderen, die het door corona misschien wat moeilijker hebben, misschien geïsoleerd dreigen te raken of andere psychische of fysieke problemen ondervinden. Als bestuur wilden we met onze activiteiten hoofdzakelijk richten op de groepen die relatief het meest geraakt werden door de maatregelen: 

• Jeugd (scholieren en studenten)

• Ouderen

• Mensen met een lichamelijke beperking

• Horeca en Middenstand

De activiteiten hebben voor een groot deel betrekking op de bovenstaande groepen, waarbij bijkomend uitgangspunt was dat het (sportieve) leven zo normaal als mogelijk doorgang moest vinden, maar uiteraard wel met de nodige voorzorg- en veiligheidsmaatregelen.  Een greep uit onze activiteiten:

Jeugdvoetbal-activiteiten

Vanuit de gedachte onze jeugd gedurende de lock down zoveel mogelijk sportieve inspanning en ontspanning te bieden, hebben vele vrijwilligers zich ingezet om onze jeugdleden in onderling verband te laten voetballen. Hiermee geven wij ze een sportieve uitlaatklep en denken hiermee mogelijk sociale en psychische problemen bij deze kwetsbare leeftijdsgroep te voorkomen. De ervaring bij de begeleiders is dan ook dat onze jeugdspelers dankbaar gebruik maken van deze mogelijkheden en als jonge honden op zaterdag het veld betreden om met hun verenigingsgenoten de sportieve strijd aan te gaan. 

Clinic voor jeugdcricket

Vanuit diezelfde gedachte hebben wij speciaal voor de jeugd in de voorjaarsvakantie open dagen georganiseerd om ze te laten kennismaken met op voetbal na de meest populaire sport ter wereld: Cricket, de oudste sport bij Concordia (al 135 jaar). In het lustrumjaar willen we de jeugd kennis laten maken met een sport die ook nog goed beoefend kan worden in tijden waarin sociale en lichamelijke afstand gehouden moet worden.

Golfactiviteiten voor ouderen en lichamelijk beperkten

Ouderen en lichamelijk beperkte sporters kunnen door corona makkelijk in een sociaal isolement terechtkomen. Onze golfafdeling heeft hierop geanticipeerd door in het afgelopen jaar golfactiviteiten specifiek voor die doelgroepen te organiseren. Naast het sportieve element is het maken van een praatje en het elkaar op veilige afstand ontmoeten een niet te onderschatten meerwaarde van deze activiteiten! Voortkomend hieruit organiseren wij een 9-holes golf oranjewedstrijd. Ons motto is: thuiszitten is geen optie!

Voordelig kennismaken met de golfsport en met onze golfbaan

We willen dat zo min mogelijk mensen in deze tijden thuis blijven zitten én omdat we juist nu willen laten zien dat onze club springlevend is bieden wij vanaf 1 januari 25% korting op de reguliere golfcontributie voor nieuwe leden. Daarnaast is er de mogelijkheid als beginnende golfer met ‘Golfstart’ voor maar € 99 baanpermissie te verkrijgen. Tenslotte kun je voor maar € 65 twee maanden onbeperkt kennismaken met onze golfbaan door middel van het introductie lidmaatschap. Dit zijn initiatieven waarmee wij een ieder willen laten bewegen om juist in deze moeilijke tijden te gaan bewegen en andere mensen te ontmoeten.

Tennis

Voor maar €50 kan men met met een intro lidmaatschap drie maanden onbeperkt van onze vier all-weather banen gebruik maken. Ook bestaande leden van andere sporten willen we overhalen te gaan tennissen, zeker in tijden dat bijvoorbeeld voetbal even niet kan.

Pannakooi

Vrijwilligers zijn druk bezig met de voorbereidingen om een pannakooi op ons sportcomplex te plaatsen. Hierin kunnen niet alleen onze eigen jeugd- Concordianen maar ook jongeren uit de buurt de verveling verdrijven en hun voetbal skills met elkaar naar hartenlust oefenen en verbeteren! 

Grote Clubactie

Deze pannakooi kan voor een deel gerealiseerd worden uit de opbrengst van de Grote Clubactie. Er zijn door onze vrijwilligers dit jaar ruim 1800 loten verkocht, wat resulteerde in een recordopbrengst van € 4360. Wij zijn verheugd dat we ook in deze corona tijd op onze leden kunnen rekenen en dat wij hiermee in staat zijn om sociaal zinvolle initiatieven te ontwikkelen.

Sportcomplex 

De kleedkamers van ons sportcomplex waren al enige tijd aan vervanging toe, wat ertoe geleid heeft dat wij de afgelopen jaren fors geïnvesteerd hebben in de accommodatie. Er is achterstallig onderhoud uitgevoerd aan de buitengevels, bestaande kleedkamers werden opgeknapt en er werden 6 nieuwe kleedkamers en een verzorgers ruimte gebouwd. De entree is nu representatief en voorzien van nieuwe bestrating. Het getuigt van moed en doorzettingskracht dat wij ook in corona tijd de werkzaamheden hebben doorgezet waardoor op 30 augustus 2020 de Delftse Wethouder van Sport het vernieuwde complex kon openen. Naast de meerwaarde voor onze leden en bezoekende clubs hebben wij hiermee door de professionele verbouwing ook een bijdrage geleverd aan de economische bedrijvigheid in de Delftse regio in een voor veel bedrijven moeilijke periode.

Clubhuis

De Klassieke Veteranen van Concordia zijn spontaan doorgegaan met de verbouwing en hebben het interieur van het clubhuis opgepakt. Naar eigen zeggen van deze hechte club vrijwilligers is het een soort ‘therapie’, om invulling te geven aan hun voetballoze zaterdagen tijdens de lock down. Momenteel wordt door deze vrijwilligers hard gewerkt aan een herinrichting van de hal, de bar, de bestuurskamer en de biljartkelder, waarbij er aandacht wordt geschonken aan de rijke historie van onze 135-jarige vereniging. Volgens 1 van de vrijwilligers wordt het nieuwe clubhuis een donkerbruin café, sportkantine en een museum in 1. We hopen dat we na corona hier weer een gezellige en waardevolle impuls aan ons rijke verenigingsleven kunnen geven, voor ons en voor onze bezoekers!

Concordia Lustrum Diner actie

Om de Delftse middenstand een hart onder de riem te steken hebben wij samen met het Delftse restaurant ’t Postkantoor een actie bedacht, waarbij iedereen die gek is op lekker eten en Concordia een warm hart toedraagt een diner voor twee kan bestellen. Medewerkers van ’t Postkantoor en bestuursleden van Concordia komen de bestelling gratis bezorgen. 10% van de omzet komt ten goede aan onze vereniging, de actie loopt van 23 tot en met 25 april. 

Concordia Lustrum bieren in samenwerking met Delftse brouwers

Naast de Diner actie bieden wij samen met Delftse brouwers onze eigen bieren aan. De Concordia bierpakketten bestaan uit twee mooi Delftse bieren. Ook hier snijdt het mes aan twee kanten; door de bestelling genereren zowel wij als club maar ook de Delftse brouwers in deze moeilijke tijden extra inkomsten!

Tenslotte …

Het laat zien dat we een vereniging zijn waarin 'dag in dag uit' een groot aantal vrijwilligers zich op creatieve wijze inzet voor een zinvolle vrijetijdsbesteding van zo’n 1500 leden, bezoekers en anderen die op de een of andere manier een connectie hebben met Concordia. Een inzet die gericht is op sportieve prestaties, maar ook zeker als doel heeft om het sociale leven van veel mensen in en om Delft aangenaam en waardevol te maken, indachtig onze missie ‘een leven lang sporten’. Want door ons aanbod van verschillende sporten kan iedereen van 8 tot 80 op ieder niveau bij Concordia zijn of haar sportieve uitlaatklep vinden. We voorzien hiermee in een behoefte, in een tijd dat vereenzaming en passiviteit op de loer liggen. 

DSV Concordia, daarom de Club van het Jaar 2021! 

Nieuws Overzicht