Aankondiging extra ALV 12 juli 2021

Op maandag 12 juli 2021 om 20.00 uur wordt de extra algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze ALV zullen het verenigingsplan 2021-2025 en aanpassingen aan het huishoudelijk reglement worden voorgesteld. Daarnaast zullen een aantal mensen worden onderscheiden die een bijzondere verdienste of prestatie hebben geleverd. 

Het bestuur had het agendapunt met betrekking to benoemingen niet meegenomen in de jaarlijkse ALV van 16 november jl., vanwege het karakter van de toenmalige online vergadering. Via deze weg zullen de benoemingen voor 2020 alsnog worden gedaan.

De vergadering van 12 juli wordt in principe fysiek gehouden in het clubhuis. Mochten er heel veel aanmeldingen komen dan kan er eventueel overwogen worden een online vergadering van te maken. Daarom ontvangen wij graag de aanmeldingen zo spoedig mogelijk, liefst voor 3 juli bij secretaris@concordiadelft.nl 

De stukken voor de ALV zijn via deze link beschikbaar als je bent ingelogd op deze site. Mocht je je wachtwoord zijn vergeten dan kun je eenvoudig bovenaan de pagina een nieuw wachtwoord aanvragen.

Nieuws Overzicht