Verslag extra ALV, 12 juli 2021

Op 12 juli werd de extra ALV gehouden in het clubhuis. Deze extra ALV was gepland om het Verenigingsplan 2021-2025 te presenteren aan de leden en goedkeuring te krijgen voor de opzet. Verder zijn wat aanpassingen in het HHR gepasseerd en zijn de onderscheidingen voor het jaar 2020 gepresenteerd. In dit artikel een kort verslag.

De extra ALV stond in het teken van vooral het Verenigingsplan 2021-2025. Het vorige plan liep tot dit jaar en dus was een nieuwe middellange termijn visie vanuit het bestuur gewenst.

Voorzitter Sierk Coolsma presenteerde de werkwijze en hoe het plan tot stand was gekomen aan de leden:

Allereerst hebben we het vorige verenigingsplan als startpunt genomen, dit was een prima opzet met een overzicht van de vereniging, een missie en een visie, een zogenaamde SWOT analyse en een Actieplan of Hoofdlijnen. Het bestuur heeft deze door de verschillende sportafdelingen laten beoordelen en becommentariëren, en de sportafdelingen hebben ook alleen een eigen beleidsplan opgesteld. Deze beleidsplannen zijn vervolgens ook input geweest voor het concept plan.

Vervolgens heeft het bestuur een groot aantal leden uitgenodigd die binnen de vereniging bekend staan als actieve en betrokken Concordianen, Leden en vrijwilligers, Golfers en Voetballers, Tennissers en Cricketers. Ik ben zeer verheugd te melden dat meer dan 50 mensen hebben deelgenomen aan de forum sessies die door mij en een externe gespreksleider, Timme Provoost, verenigingsondersteuner van Haaglanden Beweegt, werden gereorganiseerd. 

De sessies zijn georganiseerd om te toetsen of we niets vergeten zijn en om draagvlak te creëren. Tijdens deze sessies zijn ook de Acties op Hoofdlijnen bepaald. Hoewel er veel verschillende meningen en inzichten waren zijn de Acties op Hoofdlijnen vrijwel een perfecte weergave van wat iedereen belangrijk vond.

De Acties op Hoofdlijnen zijn gecategoriseerd in de volgende onderwerpen:

  • de Omni- sportvereniging
  • Familie en een Leven lang Sporten
  • Concordia, de organisatie
  • Financiën, clubhuis en accommodatie

De Acties op Hoofdlijnen zijn te vinden in de laatste 4 slides van het plan (deze kan door leden gedownload worden als men inlogt op de website). Er zijn –wanneer mogelijk- doelstellingen bepaald over wanneer we iets gerealiseerd willen zien en het bestuur heeft een prioriteitstelling gemaakt. Ik ben erg verheugd te kunnen melden dat verschillende acties al zijn opgepakt, dat zijn onder andere:

  • capaciteit van de accommodatie
  • meidenvoetbal organisatie
  • jeugd cricket
  • sponsor commissie
  • professionalisering van de horeca en ontvangst
  • merchandise en webshop

De leden hebben unaniem ingestemd met het plan. Voorzitter Sierk Coolsma heeft de ALV beloofd in de jaarlijkse ALV's terug te komen op het plan en een update te geven waar we staan met de Acties op Hoofdlijnen.

Een compleet verslag van de ALV voor leden kunt u vinden in de volgende link: Verslag extra ALV 12 juli 2021

Nieuws Overzicht