Concordia stapt over naar de zaterdag competitie van de KNVB

Het bestuur van DSV Concordia heeft besloten om -met ingang van het seizoen 2022/2023- met het standaard mannenteam (eerste elftal), uitkomende in de 2e klasse zondag, over te stappen naar de zaterdagcompetitie. Dat betekent concreet dat Concordia na een historie van 122 jaar, nog één seizoen op zondag te bewonderen valt en we ons vanaf volgend seizoen gaan mengen in de competitie op zaterdag.  

De belangrijkste reden voor dit besluit is dat we als vereniging toekomstbestendig willen blijven. Onze vereniging is gericht op zowel prestatief voetbal als op breedte / recreatief voetbal. 

Het zondagvoetbal in West II wordt voor ons eerste elftal zodanig uitgehold dat het niet meer aantrekkelijk is op zondag competitie te blijven spelen. Momenteel speelt al meer dan 70% van de 1e elftallen van voetbal verenigingen in West II op zaterdag. Jaarlijks stappen verschillende clubs over. Er zijn straks nauwelijks gelijkwaardige tegenstanders in deze regio overblijven waardoor we op termijn op een dusdanig bedenkelijk niveau gaan voetballen. Ook staan we dan voor het feit dat we verder moeten gaan reizen (zowel Utrecht, Noord Holland als Noord Brabant) dat tot onwenselijke en kostenverhogende gevolgen zal leiden. Dit leidt vervolgens weer tot situaties dat spelers het ook niet interessant meer vinden en supporters geen binding meer hebben met de ‘affiches’.

Namens het bestuur heeft voorzitter Sierk Coolsma nauw contact gehad met andere verenigingen in de regio en met de KNVB. Een plan om tot een weekendcompetitie te komen werd door de KNVB als niet haalbaar gezien. Uiteindelijk heeft de KNVB dit voorjaar een voorstel gedaan om met het 1e elftal ‘horizontaal’ over te stappen (op vergelijkbaar niveau). Toen dat voorstel kwam heeft Sierk weer overleg gehad met de verenigingen in de nabije regio. Hoewel er bij sommige verenigingen nog wel wat scepsis was is er (vrijwel) unaniem besloten over te stappen. Kortom, voor Concordia dus ook reden deze stap te maken.

Het voetbalbestuur en algemeen bestuur heeft afgelopen week alle argumenten en mogelijke gevolgen zorgvuldig afgewogen waaruit dit bovenstaande besluit is genomen. Belangrijke consequenties die we als bestuur hebben onderkend en zullen moeten gaan oppakken komend jaar om volgend seizoen gesteld te staan zijn o.a.:

  1. de organisatie rondom de wedstrijden en de zaterdag- en zondag velddienst
  2. de capaciteit van de velden
  3. de barbezetting en clubhuis beheer 
  4. kleedkamer bezetting en mogelijke duurzame oplossingen hiervoor
  5. jeugdwedstrijden op de zondag (dit wordt momenteel samen met de KNVB en een grote groep verenigingen in de regio besproken)

Wij hopen dan ook dat met dit besluit het aantal derby’s verhoogd zal worden wat resulteert in meer sfeer rondom de wedstrijden en een gezellige sfeer in en rondom ons clubhuis. We menen als bestuur dat we met dit besluit een fundamentele en beleidsmatige keuze maken die gericht is op de toekomst van onze mooie vereniging, de mooiste en oudste van de regio!

 

Namens het bestuur, 

 

Sierk Coolsma

voorzitter

Mededelingen Overzicht