Starttijden reserveringssysteem zijn gewijzigd

Op de golf najaarsbijeenkomst is het al aangekondigd, de starttijden zijn voortaan om de 8 minuten. De opmerkende golfer had het al gemerkt, want deze wijziging gaat in per zaterdag 13 november. Het wordt dus drukker, want er kunnen nu namelijk 9 in plaats van 7 flights tegelijk in de baan. De consequentie is wel dat de flights uit maximaal 3 golfers mogen bestaan.

De doorlooptijd van een ronde wordt 72 minuten en dat is moeilijk haalbaar voor 4-ballen.

Een tweede verandering is dat de flights weer kunnen worden aangevuld tot 3 personen. Let daar op als je een starttijd reserveert. We zijn nog in overleg met Intogolf/Proware of het mogelijk kan worden gemaakt om de namen van degene, die gereserveerd hebben achter het password zichtbaar te maken.

Verder willen we erop wijzen, dat als je gereserveerd hebt en toch niet kunt komen, je de reservering moet annuleren. De starttijd komt dan weer vrij voor andere golfers, zodat de baan niet onnodig "lege plekken" vertoont. Niet vergeten dus.

Wellicht ten overvloede willen we erop wijzen dat tijdens (shotgun)wedstrijden 4-ballen wel zijn toegestaan. Het bovengenoemde probleem doet zich dan niet voor. 

Nieuws Overzicht