SPOED! Nog enkele ballenrapers gezocht o.a. voor de vrijdag.

Zoals jullie vast weten stopt Frans Rodenburg -na vele jaren als vrijwilliger- met het ballenrapen. Frans heeft bijna dagelijks de ballen geraapt. Heel veel dank daarvoor. We willen deze werkzaamheden voort zetten met een groepje vrijwilligers.

Als de groep bestaat uit 5 tot 10  personen, waarvan 1 persoon coördineert is ook dit weer goed te organiseren. Een groepsapp kan helpen om de continuïteit te waarborgen. Uitgangspunt is om iedere dag voor een langere periode een vaste ballenraper te hebben. Daarnaast een aantal invallers die bij afwezigheid van de vaste ballenrapers kunnen invallen. Inmiddels hebben 3 golfleden zich aangemeld voor de maandag, dinsdag en woensdag of eventueel als invaller.  Er is een  vrijwilligersvergoeding voor het ballenrapen: ongeveer € 5,00 per keer.  

Wie helpt ons verder?  Gaarne melden bij Rinus Kroon,  email:  voorzittergolf@concordiadelft.nl

In verband met het gebruik van de velden door voetbal, moeten de golfballen op tijd opgeruimd zijn.  In de zomer kunnen onderstaande tijden afwijken, als er geen voetbaltraining is. 

Sluiting golfballen apparaat

 

 

 

 

Start voetbaltraining/wedstrijd

 

 

start

Klaar zijn voor

 

 

 

 

Maandag

15.00 uur

16.00 uur

 

 

16.15 uur

 

Dinsdag

15.30 uur

16.45 uur

 

 

17.15 uur

 

woensdag

13.30 uur

14.30 uur

 

 

15.00 uur

 

donderdag

15.30 uur

16.45 uur

 

 

17.15 uur

 

vrijdag

17.00 uur *

Sluiting clubgebouw

 

 

Zaterdag 8.00 uur

 

  *) mogelijk in de winter eerder en in de andere jaargetijden later.

Ongeveer een half uur voor de voetbaltraining moeten de golfballen van het veld zijn om alle voorbereidingen voor de voetbaltraining op tijd te starten. Als er weinig ballen liggen kan je met de kokers binnen 30 minuten de ballen rapen en in het ballenapparaat doen. Als er veel ballen liggen kan je met de buggy (en ballenraper) in ongeveer 1 uur alle ballen rapen. Maar let op! De buggy ophalen en de ballenraper aankoppelen duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Ook het afkoppelen en terugzetten in container duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Sleutels om de ballen automaat te openen en te sluiten liggen in  het clubgebouw. Altijd zorgen dat de sleutelbos direct na het ballenrapen wordt teruggehangen. Moet de volgende ochtend weer door anderen gebruikt worden. Meer informatie is te verkrijgen bij Rinus Kroon of Frans Rodenburg.

 

 

Mededelingen Overzicht