Van Wilsum Van Loon

vanwilsumvanloon.nl/projecten/

‘Architectuur viert de context en de ‘community.’

Wij streven naar ontwerpen die zich durven uitspreken en tijdloos zijn. Een natuurlijke en gezonde verankering in de bestaande omgeving zien wij als een voorwaarde hiervoor.

Ruimtelijk
Een vanzelfsprekende inpassing in het landschap en omringend stedelijk weefsel is essentieel voor elke opgave. Maar wat vanzelfsprekend oogt, komt niet als vanzelfsprekend tot stand. Gedegen analyse van het ‘DNA’ van de omgeving is de basis van de planvorming.

Historisch
Respect voor traditie. Niet om letterlijk op voort te borduren, maar als methodiek voor vernieuwing. Waardoor moderne architectuur ook continuïteit kan betekenen.

Architectonisch
Unieke bouwwerken met karakter kunnen zich uitspreken zonder zich op te dringen. Onze ontwerpen kunnen verrassen, maar hebben dat niet als doelstelling. De dienstbaarheid van het gebouw aan de context en de community prevaleert boven de behoefte aan expressie. Vanuit het concept ontwerpen aan detail, textuur en plastiek is onze basis voor architectonische kwaliteit. Een expressieve vormtaal kan worden ingezet als oplossing voor een ruimtelijke vraagstuk.

Sociaal
Elke opgave heeft een sociale context. Toevoeging van het juiste programma of de juiste doelgroep kan een waardevolle bijdrage leveren aan sociale opgaves waar een wijk, dorp of stad voor staat. Deze nieuwe programma’s en doelgroepen dienen zodanig in het plan te worden verankerd dat die positieve bijdrage daadwerkelijk tot stand komt.

 

 

 

 

Business Club Leden Overzicht