Concordia & ING: Niemand Buitenspel

In 2023 hebben Concordia en ING een nieuw en uitgebreider sponsorcontract ondertekend. Onderdeel van dit contract is dat Concordia investeert in de ontwikkeling van het meiden en damesvoetbal en mogelijkheden biedt voor betalingsregelingen. In deze mededeling meer uitleg over financiële ondersteuning bij het lidmaatschap.

Mede vanwege de hoge inflatie ontkomt ook Concordia niet aan verhoging van het lidmaatschapsgeld. Dit -en andere redenen- kan een financiële drempel vormen voor (potentiële) leden. Hoewel het niet direct aan Concordia is om hiervoor een oplossing te bieden, vindt het bestuur dit ongewenst. Want iedereen moet kunnen sporten! Het bestuur wil daarom graag wijzen op de mogelijkheden voor financiële ondersteuning van jeugdige sporters via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland. Op hun website https://jeugdfondssportencultuur.nl is alle informatie te vinden, ook over de aanvraagprocedure (doorlooptijd zo’n 3 weken). Neem dus zo nodig contact op met het Jeugdfonds!

Heb je vragen over je betaling van je contributie kun je contact opnemen met ledenadministratie@concordiadelft.nl of penningmeester@concordiadelft.nl

Mededelingen Overzicht