Bulletin 11, "Witte Palen"

Hek hole 4

Het is weer tijd voor wat toelichting op de golfregels en de toepassing ervan bij Concordia. Dit 11e bulletin (voorjaar 2024) van de Handicap- en Regel Commissie gaat over "Out of Bounds" met uitleg over enkele specifieke situaties op onze baan. Klik hiervoor op de download hieronder.

Veel leesplezier

Met vriendelijke groet namens de commissie

Rogier van der Velden

Indien u deze bulletins die drie keer per jaar uitkomen niet meer wilt ontvangen, dan graag een bericht naar rogier.van.der.velden@concordiadelft.nl
Via dit adres kunt u ook uw aan- of opmerkingen kwijt over het bulletin.

Downloads:

Nieuws Overzicht