Concordia Golfbaanregels

1. Iedere speler in de baan is in het bezit van een Concordiagolfbadge met jaarzegel of een geldige greenfeekaart. Deze zijn zichtbaar aan de tas  bevestigd.

2. Voordat de golfbaan wordt betreden meldt u zich in het clubhuis en controleert uw reservering op de startlijst. Het is niet toegestaan zonder reservering de baan in te gaan. Als gastspeler koopt u een greenfee bij de kassa en neemt u de greenfeekaart in ontvangst.

3. U gaat na wat de status van de baan is (wintergreens, gesloten holes, baanonderhoud, etc.).  U neemt een scorekaart, waarop ook de Plaatselijke Regels staan, mee de baan in.

4. U bent correct gekleed volgens de geldende (golf)kledingnormen.

5. Iedere speler speelt vanuit een eigen golftas. Het gebruik van drivingrangeballen in de baan is niet toegestaan.

6. U betreedt de golfbaan op eigen risico en u bent aansprakelijk voor de door u veroorzaakte schade in de golfbaan aan mens, dier, natuur en materialen.

7. U houdt zich aan de etiquette regels zoals beschreven in het golfregelboekje. Bijv.: repareer uw pitchmarks, leg uitgeslagen plaggen terug, hark na uw slag de bunkers aan en loop niet met uw kar over of tussen de greens en de hindernissen door.

8. Het is niet toegestaan naar andere dan de eigen bal te vissen in de vijvers en sloten. De walkanten mogen alleen worden betreden als u de bal speelt.

9. U volgt eventuele aanwijzingen van bestuurs- en commissieleden, marshals en de golfpro op. Baanpersoneel  heeft voorrang en zal een teken geven als u verder kunt spelen.

10. U begint uw ronde op hole 1 en houdt de juiste volgorde aan van hole 1 naar hole 9. Spelers komend van hole 9 hebben voorrang op hole 1 (ritsen!). Bij wedstrijden en op aanwijzing van de commissieleden of marshal kan hiervan worden afgeweken.

Local Rules Overzicht