Concordia Golfbaanregels

1. Iedere speler in de baan is in het bezit van een Concordiagolfbadge met jaarzegel of een geldige greenfeekaart. Deze zijn zichtbaar aan de tas  bevestigd.

2. Voordat de golfbaan wordt betreden meldt u zich in het clubhuis en controleert uw reservering op de startlijst. Het is niet toegestaan zonder reservering de baan in te gaan. Als gastspeler koopt u een greenfee bij de kassa en neemt u de greenfeekaart in ontvangst.

3. U gaat na wat de status van de baan is (wintergreens, gesloten holes, baanonderhoud, etc.).  U neemt een scorekaart, waarop ook de Plaatselijke Regels staan, mee de baan in.

4. U bent correct gekleed volgens de geldende (golf)kledingnormen.

5. Iedere speler speelt vanuit een eigen golftas. Het gebruik van drivingrangeballen in de baan is niet toegestaan.

6. U betreedt de golfbaan op eigen risico en u bent aansprakelijk voor de door u veroorzaakte schade in de golfbaan aan mens, dier, natuur en materialen.

7. U houdt zich aan de etiquette regels zoals beschreven in het golfregelboekje. Bijv.: repareer uw pitchmarks, leg uitgeslagen plaggen terug, hark na uw slag de bunkers aan en loop niet met uw kar over of tussen de greens en de hindernissen door.

8. Het is niet toegestaan naar andere dan de eigen bal te vissen in de vijvers en sloten. De walkanten mogen alleen worden betreden als u de bal speelt.

9. U volgt eventuele aanwijzingen van bestuurs- en commissieleden, marshals en de golfpro op. Baanpersoneel  heeft voorrang en zal een teken geven als u verder kunt spelen.

10. U begint uw ronde op hole 1 en houdt de juiste volgorde aan van hole 1 naar hole 9. Spelers komend van hole 9 hebben voorrang op hole 1 (ritsen!). Bij wedstrijden en op aanwijzing van de commissieleden of marshal kan hiervan worden afgeweken.

Plaatselijke Regels (Local Rules)

LOCAL RULES  Par-3 baan  (januari 2019)

Buiten de baan (OOB)

  • De grens van buiten de baan is gemarkeerd met witte palen (of palen met witte kop) en/of door een hek of gebouw met witte markeringen.

Hindernissen

  • Gele of rode palen, die de hindernissen aangeven, zijn vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens  Regel 16.1. Ontwijken is niet toegestaan volgens  Regel 15.2
  • De rode hindernissen aan de buitenzijde van de baan, links van hole 1, 2 en 3 en rechts van hole 7 en 8 zijn maar aan één kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het “oneindige”.

Abnormale baanomstandigheden

  • Ground under repair (GUR), gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen, is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f
  • Een kunststof afslagmat is een integraal onderdeel van de baan wanneer in gebruik als afslagplaats
  • Een aangepaalde boom is een verboden speelzone. Indien er sprake is van een belemmering (zie Regel 2.4) hiervan is de speler verplicht de belemmering te ontwijken volgens Regel 16-1f
  • De boomstammen langs het pad van de holes 5 en 6 zijn naar keuze van de speler losse natuurlijke voorwerpen die mogen worden verwijderd volgens Regel 15-1 of vaste obstakels waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16-1.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: Algemene straf.

Etiquette

Repareer pitchmarks, leg plaggen terug en hark de bunkers aan. Loop niet met karretjes tussen de bunkers en de green door. Houd aansluiting met de flight voor u. Baanpersoneel heeft altijd voorrang en aanwijzingen van de Marshals dienen opgevolgd te worden. Telefoneren op de baan wordt niet op prijs gesteld. 

Speel golf zoals het hoort, dus volgens de regels en de etiquette.

Etiquette

Uit de beknopte gids voor regels en handicap van de NGF

‘SPIRITOFTHE GAME’  Het golfspel moet in de juiste geest gespeeld worden, ‘The spirit of the game’. Om die te begrijpen, geven wij een overzicht van de belangrijkste punten van de etiquette of gedragsregels. Het zijn geen spelregels en er staat ook geen sanctie op overtreding van de etiquette, maar ze zijn wel buitengewoon belangrijk om een sportieve sfeer en de tradities van het golfspel te handhaven. Alleen bij extreme overtredingen kan diskwalificatie opgelegd worden. Golf is een spel zonder scheidsrechter dat uitgaat van de eerlijkheid van de speler.

ETIQUETTE

De etiquette of gedragsregels gaan over:

Lees meer

Gedragscode tussen golfers Concordia en leden MIDI

Doordat de toegang van MIDI voor haar leden loopt over de golfbaan van Concordia, kan dit aanleiding geven tot gevaarlijke situaties. Tevens kan er hinder van het golfspel optreden en oponthoud van het verkeer naar/van het clubhuis van MIDI.

Om, voor zowel de leden van Concordia als de leden van MIDI, duidelijkheid te scheppen wat van hen in verschillende situaties wordt verwacht, hebben de besturen van Concordia en MIDI de volgende gedragscode opgesteld:

Lees meer